Top 50   ALL   UTC   Spotter   Comment  
EA7TG   14018.0   21 Nov 17:16   N4RRR   CW, TY Paco!
6W7PCT   24915.0   21 Nov 17:16   EA7FJK   ft8 +15
4U1A   3530.1   21 Nov 17:16   9A4NA  
K3YRA   14203.0   21 Nov 17:16   EA3AGQ   Txs for contac 5.5 73 Dx
TK/S53MM   14007.0   21 Nov 17:16   W5UJ  
5H3UA   14005.0   21 Nov 17:16   F1ICS   up 1.3
6W7PCT   14021.0   21 Nov 17:16   LZ1KU   TNX
PD33EUDXF   7084.0   21 Nov 17:16   F5ILV  
IY5PIS   7130.0   21 Nov 17:15   IK5FCK   COLTANO MARCONI AWARD
AA0O   14312.0   21 Nov 17:15   EA1DHB   kff-4633 tnx qso 73 44
EA4BFP   7065.0   21 Nov 17:15   EA4FPT   XXXV ANIVERSARIO URE SAN VICENTE
9G5W   14007.8   21 Nov 17:15   S51KD   QSX 14008.90 CW
UX8IX   3522.0   21 Nov 17:15   OK1DQP   Award Marrad viz qrz.ru
VK9CZ   7170.5   21 Nov 17:15   EA9KB   up 5
9G5W   14008.0   21 Nov 17:15   IZ7XMY   up
TA7I   7004.1   21 Nov 17:15   LY2GV  
9G5W   14008.0   21 Nov 17:15   KE8GX   Tnx 4 Nu band! Up 1.6
TA7I   7004.0   21 Nov 17:15   SM6GBM   tks qso Ozkan
R7NF   7000.0   21 Nov 17:14   UA9BA   obosral wesx diapazon
5N7Q   10121.0   21 Nov 17:14   UR5IRM   TNX QSO! 73! up
VK6IR   7074.0   21 Nov 17:14   HG0NQ   73 and many DXs.Good luck.Bye
4U1A   3530.1   21 Nov 17:14   R1CAT   tnx QSO CW
9G5W   14008.0   21 Nov 17:14   NA6O   Up 1
TK/S53RM   7027.0   21 Nov 17:13   UA9BA   s9+25dB
TK/S53MM   14007.0   21 Nov 17:13   N5LB   loud in MN
PJ5/SP6IXF   14090.2   21 Nov 17:13   EA2DDE   tnx QSO ft8
PD33EUDXF   7084.0   21 Nov 17:13   PD9DX  
AA0O   14312.0   21 Nov 17:12   K8RQX   POTA K-4633
6W7PCT   14021.0   21 Nov 17:12   W2YK  
EA8/RC5A   7015.3   21 Nov 17:12   UA9BA   s9+30dB
KW7Y   14180.0   21 Nov 17:12   F4CIM   73/59
UX8IX   3522.0   21 Nov 17:12   OK7PK   599, AWARD STN,tnx QSO Nick,73 GL
KA1V   7240.0   21 Nov 17:12   KN4LKC   POTA K-0847
IH9/OK1VWK   14174.4   21 Nov 17:11   F5ILV  
VK9CZ   7170.5   21 Nov 17:11   VU3WEW   up 5
DF2BO   3799.0   21 Nov 17:11   YB0AR   Tom 59++++ Big Signal , Thanks qso
6W7PCT   14021.0   21 Nov 17:11   PY1FR   TNX 599
9Z4Y   18077.0   21 Nov 17:11   W3LPL   Heard in NH and WI
ZB2FK   14002.0   21 Nov 17:11   W3LPL   Heard in NH
K6YRA   14203.0   21 Nov 17:11   EA3AKP   CQ DX EU.GOOD SIGNAL
EC1YL   14288.0   21 Nov 17:11   EA8RKL   WOMEN ON THE RADIO AWARD
5H3UA   7044.0   21 Nov 17:10   SP6E   FT8 FH
EC1YL   14288.0   21 Nov 17:10   EA8CB   tnx
5U9AMO   10107.0   21 Nov 17:10   HB9AMO   Up 1-2
OR2KMJ   3682.0   21 Nov 17:10   ON2KMJ   HRH Elisabeth
TR8CA   7078.0   21 Nov 17:10   F5OYM  
5N7Q   18104.0   21 Nov 17:09   W5IO   RTTY UP 1
PC2Y   7029.8   21 Nov 17:09   UA4CNJ   TNX QSO
AC4XS   7217.0   21 Nov 17:09   KX4BI  
4U1A   7011.0   21 Nov 17:08   VE9VIC   TNX DE VE9VIC