Top 50   ALL   UTC   Spotter   Comment  
9Z4Y   14074.0   21 Nov 16:51   CT1FMX   FT8 tnx QSO, best 73 Mark
IS0AGY   7110.0   21 Nov 16:51   IQ0AM   award Prendas di Ittiri 1P
TI7/KL9A   14014.3   21 Nov 16:50   IW2JWD  
RK9LWA   1827.8   21 Nov 16:50   S58M   CW
PJ4/K4BAI   18073.0   21 Nov 16:50   HK6J   Tnx John
SP5FKW   3715.0   21 Nov 16:50   SP7FPU  
VK9CZ   7170.5   21 Nov 16:50   YT9A   TNX UP 7.50
OR18NOL   3517.6   21 Nov 16:50   LY2GV  
EA7AQC   7124.0   21 Nov 16:50   EA7FUW   5 est ea8ed ea3uv ea7aji
PZ5W   14029.1   21 Nov 16:50   W3LPL   Heard in KS
TI7/KL9A   14014.3   21 Nov 16:49   PA1FP   599
EA8/UA5C   3514.0   21 Nov 16:49   UA3AP  
PJ4/KABAI   18073.0   21 Nov 16:49   HK6J   Tnx John
5H3UA   14005.0   21 Nov 16:49   IT9DVZ   Tnx- 73 up1
6W7PCT   28074.0   21 Nov 16:48   EA7ON   SORRY FREC.
RX2D   144174.0   21 Nov 16:48   RV3A   FT8 -15 dB 1089 Hz
5N7Q   18104.0   21 Nov 16:48   N6PEQ   RTTY Wrkd 18105.0
EA7AQC   7124.0   21 Nov 16:48   EA7FUW   5 est es8ed es3uv ea7aji
EA3BLL   3720.0   21 Nov 16:48   EA5IKT   DME-17026
GI0VJE   3799.0   21 Nov 16:48   YB0AR   Chris 59 very good thanks
GB60ATG   18100.0   21 Nov 16:48   KD5YS   FT8 BARTG SES sent +00 EM31
W7AL   10136.4   21 Nov 16:47   F5CUN  
9G5W   10105.0   21 Nov 16:47   SP7C   tnx qso
6W7PCT   18101.0   21 Nov 16:47   EA7ON   TNX FT8 73
3Z100PIP   7024.0   21 Nov 16:47   IK5ZVE  
VK9CZ   18103.0   21 Nov 16:47   IK6DTB   tnx 73
IQ0AK   7120.0   21 Nov 16:47   F5ILV  
5N7Q   18105.0   21 Nov 16:46   NA4M   RTTY
R9YC   1832.1   21 Nov 16:46   S58M   CW
ON8PU   14074.0   21 Nov 16:46   WM5H   GUD SIG IN LA
LZ2XF   14074.0   21 Nov 16:46   WM5H   GUD SIG
PJ4/K4BAI   18072.9   21 Nov 16:45   WA3KYC   tks qso 599 plus 20
YU5M   14016.0   21 Nov 16:44   VE2WU   Goran tnx fb qso 73 marten
SV2HQL/B   28271.5   21 Nov 16:44   F4CXO   JN26PP<>KM09UV HRD 519
5T0AA   18108.0   21 Nov 16:44   N6PEQ   RTTY Wrkd 18109.6
TK/S53RM   7026.9   21 Nov 16:44   W3LPL   Heard in NH
DB2RR   3799.0   21 Nov 16:44   YB0AR   tks rudy for qso
5N7Q   18103.0   21 Nov 16:44   KN4KL   up 1 RTTY
IQ0AK   7120.0   21 Nov 16:44   IS0JXO   5 punti prendas
5T0AA   18108.0   21 Nov 16:44   CT7APD   siplex for now
TI7/KL9A   14020.0   21 Nov 16:44   KE8GX   Tnx 599+ in MI
EA8/RC5A   21011.6   21 Nov 16:44   HA8WX   CQ CQ CQ; SIMPLEX
SV6DBG/B   28269.0   21 Nov 16:43   F4CXO   JN26PP<>KM09KQ HRD 529
3Z100PIP   7024.0   21 Nov 16:43   YO3LW   CW
OR18RAT   3650.0   21 Nov 16:43   2E0MNG   SES
5T0AA   18108.0   21 Nov 16:43   5N7Q   RTTY
RK3AF   144174.0   21 Nov 16:43   RV3A   FT8 +7 dB 562 Hz
J68GD   18083.0   21 Nov 16:43   ON4KN   tnx 73
R9YC   1832.0   21 Nov 16:43   IK7JTF  
OR2KMJ   3682.0   21 Nov 16:43   ON2KMJ   HRH Princess Elisabeth