Top 50   7 MHz   UTC   Spotter   Comment  
TF2MSN   7190.0   12 Feb 22:20   PY2VI   pse sa odin
C5YK   7165.0   12 Feb 22:19   PP5JR  
M1EAK   7077.0   12 Feb 22:19   DL7UKA   jt9 rr-18 tnx 73
W9JWC   7240.0   12 Feb 22:19   KD0SGX   School Club Round up
TF2MSN   7190.0   12 Feb 22:20   IZ8GQZ  
P40XM   7012.0   12 Feb 22:19   EA2BV   5NN TU UP
C5YK   7165.0   12 Feb 22:19   VE2PIB  
KD8NOM   7265.0   12 Feb 22:18   KD8NOM   school club calling !
VK6IR   7047.0   12 Feb 22:19   IK7MXB   RTTY
C5YK   7165.0   12 Feb 22:18   VK6APZ   boooming signal tnx
CU2GC   7122.0   12 Feb 22:17   EA3GJO   59 tnx Alcides
C5YK   7165.0   12 Feb 22:16   PY2VI   s9 plus
UE73K   7014.0   12 Feb 22:16   RT3W   cq kursk
IU5FVE   7112.0   12 Feb 22:16   IU0DZR   cq cq
JH8ISO   7010.1   12 Feb 22:16   PA3FYM  
9Y4NW   7076.0   12 Feb 22:15   S57NML   jt65 tnx
VK6IR   7047.0   12 Feb 22:15   EA4GST   CQ CQ CQ
P40XM   7012.0   12 Feb 22:15   RD6AN   tnx QSO
P40XM   7011.8   12 Feb 22:15   G3SVK   TKS QSO 73s es GL
PY2JJ   7115.0   12 Feb 22:14   SM6DOO   TNX QSO Marcelo .
C5YK   7165.0   12 Feb 22:14   PY4HGM   tnx dx 73 leno
K2GX   7168.0   12 Feb 22:14   M6ETL   Tnx for 33 you 59+
N1BBR   7001.5   12 Feb 22:14   PA3FYM  
K2GX   7168.0   12 Feb 22:14   GM4ATA   & FRIENDS....was worth a shot Joe!
UA6YT   7158.0   12 Feb 22:14   VK6APZ   cq dx tnx
C5YK   7165.0   12 Feb 22:13   N3COB  
TF2MSN   7190.0   12 Feb 22:13   YY5CMJ   cq dx cq dx 5/9 in ccs 73s
S57V   7019.0   12 Feb 22:13   K2ETS   CALLING CQ-599 SIG
K2GX   7168.0   12 Feb 22:12   2E0SDV   50w here and calling
K3RA   7002.9   12 Feb 22:12   PA3FYM  
KE5AKL   7039.0   12 Feb 22:11   KE5AKL   NPOTA MN36/TR11
VA2HP   7125.0   12 Feb 22:11   JA4CYZ   GE Luc tks nice L/P qso
P40XM   7012.0   12 Feb 22:11   OK7PY   cq
VA2AM   7125.0   12 Feb 22:10   JA4CYZ   Ge Tnx FBL/P qso /cp
TF2MSN   7190.0   12 Feb 22:10   IZ1QLT   tnx Odinn 73 !
YO3YX   7143.0   12 Feb 22:10   M6KPA   TNX Vali 59++
K3RA   7003.0   12 Feb 22:10   IW1FGY   +20db Strong
EK4JJ   7011.1   12 Feb 22:09   PA3FYM  
C5YK   7165.0   12 Feb 22:08   K5XI  
LZ1QI   7150.0   12 Feb 22:07   TA1AMO   >> Cq DX
TF2MSN   7190.0   12 Feb 22:07   EI8IQ  
OM7AS   7039.8   12 Feb 22:06   IU2ABV   psk31
KP4CPC   7015.0   12 Feb 22:06   SP1MGM  
JH1HDT   7016.0   12 Feb 22:05   RD6AN   tnx QSO
PY2JJ   7115.0   12 Feb 22:05   M0ODV   demasiados graves
K2GX   7168.0   12 Feb 22:04   M6ETL   yes i am on qrz and can tx
PY2   7115.0   12 Feb 22:04   M0ODV   too much bass yr unintelliable
VK6IR   7047.0   12 Feb 22:04   F4TYT   RTTY
KP4CPC   7015.0   12 Feb 22:03   R3RT   CQ
K3RA   7003.0   12 Feb 22:03   EA2BV   big singal 5nn tu