Top 50   7 MHz   UTC   Spotter   Comment  
DK2DQ   7013.1   28 Nov 10:30   2E0OBO   CW
VP9I   7020.6   28 Nov 10:29   W2GDJ   CW
OM6AL   7020.2   28 Nov 10:29   OK1VVT   CW
EA1RCP   7109.0   28 Nov 10:29   EB1CU   DCG-002
DU3TW   7045.6   28 Nov 10:28   W3LPL   Heard in UT
IY5PIS   7151.0   28 Nov 10:28   IV3HQO   AWARD CULTANO MARCONI
FM5FJ   7003.0   28 Nov 10:27   W3LPL   Heard in NC
IQ0AK   7127.0   28 Nov 10:27   IV3TES   Deledda award 2p
9M6MI   7024.2   28 Nov 10:26   N4BAA  
IK1UGX/P   7175.0   28 Nov 10:26   I3LTT   DAI PM1854
GU4YOX   7043.4   28 Nov 10:26   SQ9S   CW
IR3MD   7086.0   28 Nov 10:26   IU1FNG   2 stazioni in3rye
LA7THA   7019.5   28 Nov 10:26   OK1VVT   CW
EF42C   7074.0   28 Nov 10:26   EA4FTV   42 YEARS OF SPANISH CONTITUTION
EA3FNZ   7060.0   28 Nov 10:26   EB3FFM   MVL-0005/0006 MUEL-006 DME-2
4D3X   7023.3   28 Nov 10:25   N4BAA  
OP19MSF   7172.0   28 Nov 10:25   ON4BEN   SES / MEDECINS SANS FRONTIERES
TM1SAFE   7122.0   28 Nov 10:25   F4GPB   Special Call ...
V31MA   7050.6   28 Nov 10:24   WB2NVR   CQ WW CW
YL7X   7018.6   28 Nov 10:24   OK1VVT   CW
8P1W   7024.8   28 Nov 10:24   N4VN  
JQ2QHQ   7076.0   28 Nov 10:24   HI3SD   FT8 0 PM94<>FK49LL
VK2IA   7046.0   28 Nov 10:23   WB2NVR   CQ WW CW
KP2M   7051.7   28 Nov 10:23   NF6P   CW
IQ2LO   7159.0   28 Nov 10:23   IK8TMF   1pt.G. DELEDDA OP GLAUCO
IQ0AK   7127.0   28 Nov 10:22   IS0DJA   AWARD GRAZIA DELEDDA 2 PUNTI
DL8ULF   7010.4   28 Nov 10:22   2E0OBO   CW
SD6M   7017.8   28 Nov 10:22   OK1VVT   CW
KI1G   7012.5   28 Nov 10:21   PA3GCU  
VK3MI   7042.3   28 Nov 10:21   WB2NVR   CQ WW CW
SP3JUN   7017.2   28 Nov 10:21   OK1VVT   CW
OZ7PR/P   7120.2   28 Nov 10:21   LZ1WTA   WWFF OZFF-0019 tnx Petra 73/44
9M6NA   7037.0   28 Nov 10:21   W3LPL   Heard in AZ
KC1XX   7015.8   28 Nov 10:21   RT2F   CW
EI9KF   7074.0   28 Nov 10:20   WY5I   FT8 -14dB 1273 Hz
IQ6KX   7195.0   28 Nov 10:20   EA7IRV   SOLAR SISTENS PLANETS MERCURIO
IQ6KX   7089.0   28 Nov 10:20   IU1FQB   SYSTEM PLANET MERCURIO
JA1ZGO   7035.5   28 Nov 10:20   W7GES   CW
K1IG   7012.4   28 Nov 10:19   M0OXO  
GU4YOX   7043.4   28 Nov 10:19   W3LPL   Heard in NC
BA4MY   7041.3   28 Nov 10:19   W3LPL   Heard in TX
LA2AB   7016.6   28 Nov 10:19   OK1VVT   CW
EA5XC   7178.0   28 Nov 10:19   EB5JTK   CA 166 MVA 0081
9M6MI   7024.2   28 Nov 10:18   W3LPL   Heard in BC
EA1RCP   7109.0   28 Nov 10:17   EA4GYM  
YT5A   7000.6   28 Nov 10:17   YT4T  
EA6KB   7160.0   28 Nov 10:17   EB6AAC   DME-07016 Consell ultmas llamadas
JA5BDZ   7074.0   28 Nov 10:17   LU4EFC   FT8 QSO TNX!!
KI1G   7012.5   28 Nov 10:17   YT4T  
DR1D   7037.0   28 Nov 10:17   WB2NVR   CQ WW CW