Top 50   7 MHz   UTC   Spotter   Comment  
T31EU   7010.0   21 Feb 14:24   UR5IRM   TNX QSO! 73! up
EA8CH   7000.0   21 Feb 14:23   EA7YT   ETF-436 DME-38038 (14165)
DF13MUC   7015.0   21 Feb 14:22   DL8UUF  
R3RUA   7092.0   21 Feb 14:21   UR5EQF   tnx QSO Diplom Tambov
IQ5QO/3   7151.0   21 Feb 14:21   S58AL   Stefano Pse qsy 80 M
R120MG   7101.0   21 Feb 14:20   R2DOG   5 Ocean
R20MG   7101.0   21 Feb 14:19   R2DOG   5 OCEAN
BA5AD   7023.0   21 Feb 14:19   W3LPL   Heard in NV
IK2TTJ   7110.0   21 Feb 14:18   IU8HPD  
DF3SL   7039.0   21 Feb 14:17   PA4Y   Sri, your gone in QSB :( 73
IX1HPN   7150.0   21 Feb 14:16   SP3EA   MONT BLANC
T31EU   7010.0   21 Feb 14:16   RA4AAT   tnx QSO! UP...
IU1CYA   7120.0   21 Feb 14:16   IQ1QQ   aw. leonardo da vinci 10 pt
IX1HPN   7150.0   21 Feb 14:15   PA3ECZ   73....Tnx
IT9ZMV   7122.5   21 Feb 14:15   IT9ZMV   LEONARO 5 PUN--
OK2VK/P   7158.0   21 Feb 14:15   SP3EA   okff 0285 cq cq
R120MG   7103.0   21 Feb 14:13   R2DOG   Gromov 5 Ocean
T31EU   7010.0   21 Feb 14:11   JP3KCX   up
DF13MUC   7031.1   21 Feb 14:11   DJ8GE  
IX1HPN   7150.0   21 Feb 14:09   IX1CLD   MONT BLANC
HS1LCI   7021.0   21 Feb 14:09   UA9ORD   theeradet thailand
OK2PVF   7014.0   21 Feb 14:08   UB3GDR   599 cw qso tnx 73 de UD3GDR/qrpp 80mW
T31EU   7010.0   21 Feb 14:08   BH7PFH   TNX QSO
R2AUP   7014.0   21 Feb 14:07   R1CF   RDA MA-04 tnx
V85AVE   7150.0   21 Feb 14:06   9W2VIR   LSB
IK2TTJ   7110.0   21 Feb 14:05   PA3ECZ   73....Tnx
R9GMP   7135.0   21 Feb 14:05   RK3FT  
XX9D   7074.0   21 Feb 14:04   DL6KVA   ft8
IT9JAV   7160.0   21 Feb 14:03   EA7IRV   REGIONES ITALIANAS SICILIA
IK2TTJ   7110.0   21 Feb 14:02   F1CPS   Leonard de Vinci Award
XX9D   7076.6   21 Feb 14:01   RW9WT   FT8
T31EU   7010.0   21 Feb 14:01   W3LPL   Heard in UT and AB
UX3MD   7101.0   21 Feb 14:01   UB8CDL   correct call pse
IK2TTJ   7110.0   21 Feb 14:01   F5JQP   59 diploma
OH1LWZ   7074.0   21 Feb 14:01   UR0QK   FT8 tnx QSO 73!
9V1VV   7057.0   21 Feb 14:00   W3LPL   Heard in UT
R2AUP   7014.0   21 Feb 13:58   R3AP   rda ma-04
R2DUI   7105.0   21 Feb 13:58   EU2FA   tnx QSO
DF13MUC   7031.0   21 Feb 13:58   YO3JW   special dok & award
R120MG   7132.0   21 Feb 13:56   R1CF   RDA MO-14 mix qso
OK2VK/P   7158.0   21 Feb 13:56   IW1DQS   OKFF 0285
OK2VK/P   7158.0   21 Feb 13:54   F5NZO   okff 0285 cq cq
DF13MUC   7031.0   21 Feb 13:52   PI4AAG   cq
R120MG   7132.0   21 Feb 13:52   EU2FA   tnx QSO
IT9EYA   7151.0   21 Feb 13:52   IT9EYA   59+73
R2DUI   7105.0   21 Feb 13:51   UB8CDL   tnx qso!
R30AFC   7125.0   21 Feb 13:50   EU2FA   tnx QSO
R120MG   7132.0   21 Feb 13:49   R2DA   rda mo-14
IQ5QO/3   7151.0   21 Feb 13:48   IU5AXT   IFF411 lastcalls LH-VE3 ITA255 DCI-VE82 I11151
UA1AHV   7122.2   21 Feb 13:47   EU2FA   tnx QSO