Top 50   50 MHz   UTC   Spotter   Comment  
VE7DAY   50260.0   21 Nov 15:36   W9RM   DM58XN<MS>CO70IA
N6EQ   50261.5   21 Nov 15:08   W7JLC  
K7KQA   50261.5   21 Nov 15:02   W7JLC  
NO0T   50260.0   21 Nov 14:58   N7BAV   CN95<MS>DM79 +00
W5LE   50313.0   21 Nov 13:50   WI8L  
W4LES   50260.0   21 Nov 13:35   W2ZDP   FM04UX<MS>EM84
K0TPP   50260.0   21 Nov 13:35   W2ZDP   FM04UX<MS>EM48
KC8GTR   50145.0   21 Nov 12:54   W9FNB   Tnx Bill 55 >EM79
K0KIF   50145.0   21 Nov 12:46   W9FNB   Tnx Dave 43 pek En26 Em79
KE5JXC   50145.0   21 Nov 12:11   W9FNB   Tnx Arn 55 brn Em30> EM79
W4IMD   50260.0   21 Nov 11:46   KD9VV   EN71<MS>EM84
9A2DI   50280.0   21 Nov 10:27   F4VPC   IN87<MS>JN95 CQ MSK +2 dB
F4VPC   50280.0   21 Nov 10:00   SM4KYN   JO69XH<MS>IN87VV Tnx QSO
WA2FZW   50260.0   21 Nov 05:36   W4LES   Thank You,73
W4LES   50260.0   21 Nov 05:36   WA2FZW   FN20TP<MS>EM84MO MSK144; 100W; 5 Elements @ 35
K3SX   50260.0   21 Nov 05:28   W4LES   Thank You,73
W4IMD   50260.0   21 Nov 05:28   WA2FZW   FN20TP<MS>EM84AB MSK144; 100W; 5 Elements @ 35
KF2T   50260.0   21 Nov 03:03   KE8KUY   025415 10 13.9 1566 & CQ
W1RAJ   50135.0   21 Nov 01:08   KC4AAW   EM85SH<TR>EM72VN holeinwallgang
PY5HOT   50313.0   21 Nov 00:26   9Z4Y   FT8
PY5HOT   50313.0   21 Nov 00:19   9Z4Y   FT4?
9Z4Y   50100.0   21 Nov 00:11   9Z4Y   CQ CW band test
PY2WLM   50313.0   21 Nov 00:08   9Z4Y   FT8
CX6DRA   50313.0   21 Nov 00:01   PY1MHZ   FT8 -20 dB 916 Hz
CX6DRA   50108.0   20 Nov 23:58   PY4HGM   alex tnx dx 73 leno
CX6DRA   50110.0   20 Nov 23:56   PY4HGM   alex tnx dx 73 leno
CX9AU   50102.0   20 Nov 23:56   PY2DXP   Cq CW
CX9AU   50313.0   20 Nov 23:53   PY1MHZ   FT8 -14 dB 1693 Hz
CX6DRA   50110.6   20 Nov 23:52   PY2EDY   cq dx cw
PY1RI   50313.0   20 Nov 23:50   CX9AU   tnx FT8
CE6TK   50313.0   20 Nov 23:42   PU2KFR   FT8 -19 dB 1257 Hz
LU5FF   50313.0   20 Nov 23:40   PY1MHZ   FT8 -16 dB 1914 Hz
CX9AU   50313.0   20 Nov 23:39   PU2KFR   FT8 -12 dB 1604 Hz
CX9AU   50313.0   20 Nov 23:38   PU2KFR   FT8 -9 dB 1606 Hz
PU1SHF   50313.0   20 Nov 23:35   PY1MHZ   FT8 -18 dB 1344 Hz
CX9AU   50313.0   20 Nov 23:30   PY2EDY   <ES> FT8 -7 dB 1458 Hz
LU1FVE   50120.0   20 Nov 23:28   PY2EDY   cq dx FF88wh
LU8EX   50313.0   20 Nov 23:21   PY2EDY   <ES> FT8 -9 dB 1936 Hz
LU9FVS   50313.0   20 Nov 23:21   PY2EDY   <ES> FT8 +5 dB 1967 Hz
LU3CQ   50313.0   20 Nov 23:21   PY2EDY   <ES> FT8 -7 dB 1623 Hz
CE6TK   50313.0   20 Nov 23:21   PY2EDY   <ES> FT8 -1 dB 1322 Hz
LU3CQ   50313.0   20 Nov 23:21   PY2EDY   <ES> FT8 -7 dB 1622 Hz
LU9FVS   50313.0   20 Nov 23:18   PY1MHZ   FT8 -10 dB 1915 Hz
LU9FVS   50313.0   20 Nov 23:17   PY2EDY   <ES> FT8 -3 dB 1968 Hz
CE6TK   50313.0   20 Nov 23:04   PY2KNK   -11db tu new one magic band ft8
CE6TK   50313.0   20 Nov 22:54   PY1MHZ   FT8 -6 dB 1272 Hz
PT9FD   50313.0   20 Nov 22:54   PP2CC   <TEP> FT8 -20 dB 1472 Hz
PT9FD   50120.0   20 Nov 22:49   LU5FF   cq
LU7YS   50110.6   20 Nov 22:47   LU5FF   FF99rf<>FE49iu cq
CE6TK   50110.0   20 Nov 22:47   CX9AU   Gracias Mario