Top 50   3.5 MHz   UTC   Spotter   Comment  
V31TF   3788.0   20 Feb 05:45   OE8YXK   73
ES100P   3587.0   20 Feb 05:41   ES1TU   Estonian Republic 100
V31TF   3788.0   20 Feb 05:40   DO3HTH   cqcq
V31TF   3788.0   20 Feb 05:39   KE5EE   Tnx, simplex 73
OE15AAW   3582.0   20 Feb 05:38   OE3VID   WAP-284 PSK63
YT100SF   3515.0   20 Feb 05:37   YO3BR   tnx
V31TF   3788.0   20 Feb 05:34   OE8HAQ   TNX
YT100SF   3515.0   20 Feb 05:35   YU7AF  
V31TF   3788.0   20 Feb 05:30   W9HBH  
ES100M   3587.0   20 Feb 05:29   ES1TU   Estonian Republic 100
V31TF   3788.0   20 Feb 05:28   K4WMS   Nice signal in VA
OK2RZ   3515.0   20 Feb 05:28   KB8NTY  
V31TF   3788.0   20 Feb 05:26   F6BLP   CQ CQ spx
V31TF   3788.0   20 Feb 05:25   UY7AM   Tnx
KH6YY   3793.0   20 Feb 05:22   OH6NUW   good s.
IS0ESG/QRP   3520.0   20 Feb 05:21   IZ5OVP   CQ CQ
ES3AX   3505.0   20 Feb 05:21   W3LPL   Heard in MA
V31TF   3788.0   20 Feb 05:20   DL8OH  
DF7JS   3540.9   20 Feb 05:17   IZ5OVP   VVV TEST CQ CQ
S55S   3516.5   20 Feb 05:16   IZ5OVP   CQ CQ
DF2BO   3799.0   20 Feb 05:13   S54ZZ   Tom+Co. GM swl remote
V31MA   3514.0   20 Feb 05:04   W3LPL   Heard in OH and VA
DF2BO   3799.0   20 Feb 05:02   I5ZSS   CQ DX
DF2BO   3799.0   20 Feb 05:01   VA2GU   cqdx 25db tom gm
DF2BO   3799.0   20 Feb 05:00   DF2BO   I love my voice
ES100P   3545.0   20 Feb 05:00   UB5MBA   CQ up tnx QSO
W3KX   3573.0   20 Feb 04:59   R2ZR   FT8 tnx QSO
DF2BO   3799.0   20 Feb 04:59   YT1AA   cq dx
ES100R   3542.1   20 Feb 04:56   ES1TU   Estonian Republic 100
HH2AA   3505.0   20 Feb 04:56   W3LPL   Heard in MD
4Z4KX   3502.0   20 Feb 04:51   W3LPL   Heard in MA
ES100R   3549.0   20 Feb 04:50   ES1TU   Estonian Republic 100
UZ5DM   3505.8   20 Feb 04:47   UR4MH   CQ CQ
EA6NB   3522.0   20 Feb 04:46   IZ5OVP   CQ CQ
ES100P   3545.0   20 Feb 04:46   UX2HH  
EA6NB   3522.0   20 Feb 04:45   W3LPL   Heard in PA
5B4AGN   3507.5   20 Feb 04:42   W3LPL   Heard in MD
ES3AX   3507.0   20 Feb 04:39   W3LPL   Heard in PA
EA6NP   3505.8   20 Feb 04:38   UR4MH   TNX QSO
EA6NP   3505.7   20 Feb 04:35   R2MM   tnx QSO
EA6NP   3505.8   20 Feb 04:34   W3LPL   Heard in NH
PJ4/NE9U   3510.6   20 Feb 04:31   WA8JXM  
PJ4/NE9U   3507.0   20 Feb 04:28   LA6PH   QSX 3508.0
YR0WL   3516.0   20 Feb 04:27   R2MM   tnx QSO
ES100P   3545.1   20 Feb 04:26   ES1TU   Estonian Republic 100
ES100F   3557.1   20 Feb 04:25   LA6PH   CQ-ing Solid sigs
ES100F   3557.1   20 Feb 04:23   ES1TU   Estonian Republic 100
PJ4/NE9U   3507.0   20 Feb 04:18   LZ3FM   UP 2
PJ4/NE9U   3507.0   20 Feb 04:17   UT5ZY   tnx QSO up-1.4
PJ4/NE9U   3507.0   20 Feb 04:16   R4CA   tnx QSO