Top 50   3.5 MHz   UTC   Spotter   Comment  
DP70DARC   3715.0   07 Apr 09:46   DG3FFM  
VE3CIQ   3574.7   07 Apr 09:35   KC9ECI  
OH0BHU   3522.0   07 Apr 09:30   OH2BLD  
OZ7PR/P   3744.0   07 Apr 09:27   OU7M   OZFF-0198
DP70DARC   3715.0   07 Apr 09:15   DF0DA   who need..
EA7GVZ   3686.0   07 Apr 09:15   EA7KCK   MUEMA-20 DME-29067
IZ6OUX   3668.0   07 Apr 09:07   IZ6WRI   diploma dario smaldi
II5MPI   3608.0   07 Apr 09:06   IZ5DKG   cq s.e.s.
EA5IKT   3695.0   07 Apr 09:05   EA5GOR   DME-03104 EA-051
EA5IKT   3695.0   07 Apr 09:01   EA5HOP   EA-051 DME-03104
II5MPI   3608.0   07 Apr 08:59   IZ5DKG   cq
EA5IKT   3695.0   07 Apr 08:57   EA7HIY   EA-051 DME03014
IZ6OUX   3688.0   07 Apr 08:52   IZ6CID   diploma dario smaldino
IZ6OUX   3668.0   07 Apr 08:46   IA5DKK   diploma Dario Smaldino
AN100L   3705.0   07 Apr 08:46   EA1AOU   La legion
EA5IKT   3695.0   07 Apr 08:41   EA5GZV   EA-051 DME 03014
EA5IKT   3695.0   07 Apr 08:26   EA5IKT   EA-051 DME 03014
FG8NY   3538.0   07 Apr 08:25   W3LPL   Heard in NH
EA5BX   3705.0   07 Apr 07:57   EA5KM   muev 067
IZ5RLK   3610.0   07 Apr 07:48   IZ5RWM   DTMBA I- 016 FI
EA7URI   3695.0   07 Apr 07:46   EC7AT   CQMUEAL 009
EA5GOR   3500.0   07 Apr 07:42   EA5HOP   QSY a 7040
EA3GIL   3710.0   07 Apr 07:41   EA3RKS   MUEB-148
EA3HSD   3682.0   07 Apr 07:40   EA3DYI   Todos en casa 5puntos
PU5LHF   3790.0   07 Apr 07:36   PU5LHF   CQ CQ 80m.
IZ5RLK   3610.0   07 Apr 07:34   IZ5RNC   DTMBA I-016FI
EA7URI   3695.0   07 Apr 07:34   EA1BKO   mueal-009 dme-04013
EA7URI   3695.0   07 Apr 07:33   EC7AT   MUEAL 009
DF70DARC   3670.0   07 Apr 07:33   DK1YP  
EA3HSD   3682.0   07 Apr 07:26   EA3RP   QRZ ESTA SOLO
EA3HSD   3682.0   07 Apr 07:25   EA3X   Diploma TODOS EN CASA 5 points
EA3HSD   3682.0   07 Apr 07:23   EA1BKO   todos en casa
DF9PE/P   3653.0   07 Apr 07:21   DK4BU   tnx f contact 73
EA3GIL   3710.0   07 Apr 07:18   EA3RKS   MUEB-148 DME-08205
DF9PE/P   3653.0   07 Apr 07:14   IZ2IHO   DL-00749 RPB 070 Cq Cq
IQICQ/P   3663.0   07 Apr 07:13   IZ1TNA   DTMBA-I -014 AL
EA3BF   3705.0   07 Apr 07:12   EA3ZK   mueb 018
EA3BF   3705.0   07 Apr 07:08   EA1BKO   mueb-018 comcat-13 dme-08019
IK2NBW   3617.0   07 Apr 07:05   IW2EAL   DAI-LB0837 ABBAZIE ITALIANE
DF70DARC   3520.0   07 Apr 07:05   DL5MK   SES ))) CQ (((
DF9PE/P   3653.0   07 Apr 07:03   DJ7AS   WCA - DL-00749 - RPB-070
IK2ZJN   3658.0   07 Apr 07:02   IK2ZJN   DAI-LB2178
EA5GOR   3580.0   07 Apr 06:59   EA1BKO   PSK63 USB SEMANA SANTA ACRACB
EA3BF   3705.0   07 Apr 06:55   EA3HCO   MUEB 018 COMCAT 13. 08019
IQ1CQ/P   3645.0   07 Apr 06:53   IZ1UIA   DTMBA I-014AL
IQ1CQ   3645.0   07 Apr 06:52   IZ0MQN   DTMBA 014 AL
IK2NBW   3617.0   07 Apr 06:52   IW2EAL   DAI-LB0837 OP.ENZO
EA5GOR   3580.0   07 Apr 06:48   EA5HOP   PSK63 USB SEMANA SANTA ACRACB
EA3GIL   3573.0   07 Apr 06:48   EA3GIL   FT8 MUEB-148 DME-08205
EA7URI   3573.0   07 Apr 06:47   EC7AT   MUEAL 009 INFO QRZ.COM