Top 50   28 MHz   UTC   Spotter   Comment  
HZ1SK   28121.0   05 May 14:12   RJ7M   BPSK-125
PU3WSF   28126.0   05 May 14:10   HA9AL   JN97PM<>GG40KB -23DB WSPR
HZ1SK   28120.7   05 May 14:09   YO4BTB   BPSK125 cq
SQ9C   28024.0   05 May 14:07   F8DGY   same qrg me.... :-)
XT2AW   28076.0   05 May 14:06   DM2GM   tu Harald JT65-QSO, 2. Band
KG5BIM   28425.0   05 May 13:59   KG5BIM  
HZ1SK   28121.2   05 May 13:57   G4KHG   PSK125
LB2TB   28024.0   05 May 13:56   F8DGY   fb cw op lars....
HB9DSP   28500.0   05 May 13:56   DD4DA   Wrong prefix sould be i/hb9
CT7AEQ   28028.1   05 May 13:54   HB3YFC   cq cq
ON6KZ   28024.0   05 May 13:53   M3ONL   CW CQING
HZ1SK   28121.0   05 May 13:50   UY5QJ   BPSK125
HB9DSP/M   28500.0   05 May 13:50   DB5ZP   mobile QTH South Italy
YO5OHO   28010.0   05 May 13:46   F8DGY   easy cpy qrq
XT2AW   28077.0   05 May 13:44   DF9DD   JT65
YO5OHO   28009.9   05 May 13:44   F5DM   CQ CQ op CHRIS
XT2AW   28076.0   05 May 13:42   DJ5JD   tnx. jt65
DL0IGI/B   28205.0   05 May 13:40   GM4ZMK   529
I5KAP   28428.0   05 May 13:39   DO3YMW   cq cq
MI0RRE   28015.1   05 May 13:37   OK1OX   tks qso
PU5CIT   28076.0   05 May 13:33   DJ5JD   CQ. jt65
I5KAP   28428.0   05 May 13:26   MI6LFU   Franco 5/8 73
F5ASD   29600.0   05 May 13:23   IZ5RIE   Lets try ((FM)))
SHORTSKIP   29600.0   05 May 13:19   F5ASD   cq ten fm
RP71WK   28525.0   05 May 13:17   RA4FUT  
F4ELR   28420.0   05 May 13:08   PB1HF  
F4FIP   28020.0   05 May 13:03   OZ9QV   Aurora like signal
F5ZWE   28243.0   05 May 13:03   PD2NIC   JO22MD<>JN02TW CW Beacon
EA4EUI   28440.0   05 May 13:03   PB1HF   59+ tnx Frank
I5KAP   28428.0   05 May 13:02   IQ5SK   cq 10m
LW1DZ   28458.0   05 May 13:02   YO5OHO   cq
G8VDQ   28126.0   05 May 13:02   HA9AL   JN97PM<>IO91UM -16DB WSPR
F5ZWE   28243.0   05 May 13:02   PD2NIC   Beacon
IZ1EPM/B   28173.0   05 May 12:58   OZ9QV   JN35wb<ES>JO65cp
MW3FLI   28480.0   05 May 12:58   HB9DHA   cq
MW6FLI   28480.0   05 May 12:54   HB9DHA   cq
MW3FLI   28480.0   05 May 12:44   F4TBT   10m open
EA7JUR   28477.0   05 May 12:37   F1UMO   cq dx 58 59 here John tnx fer qso
HB9GFJ   28510.0   05 May 12:37   MI6LFU   5/9 73 Good Dx Maurice
G0KAL   28054.0   05 May 12:29   OE3KLU   cq
PD8DA   28485.0   05 May 12:07   PD8DA   Testing new setup
S55P   28480.0   05 May 12:04   S55P  
EA7JUR   28477.0   05 May 12:00   DO6NIK   57-59 here
HB9GFJ   28510.0   05 May 11:57   CT2HPM  
SV6DBG/B   28269.0   05 May 11:53   DC3MF   <Es> allways -1...-19dbm
HB9GFJ   28510.0   05 May 11:50   MU0FAL  
ED4YAK/B   28252.0   05 May 11:46   OZ9QV   IN80fk
F5ZWE/B   28243.0   05 May 11:44   OZ9QV   <ES>JO65cp
SV6DBG   28269.0   05 May 11:18   OE3KLU   CW/RTTY BCN QRP - KM09><JN88
EA1YV   28076.0   05 May 11:15   PD5CVK   in qso with dc9jvn