Top 50   18 MHz   UTC   Spotter   Comment  
8P9AE   18075.0   15 Nov 12:11   R3LBF   tnx QSO UP 1
OH3MA   18101.3   15 Nov 12:11   TA2JU   FT8
YB3LZ   18100.0   15 Nov 12:10   DL4MFF   JN57IW<>OI61JS tnx ft8
HA90AM   18103.0   15 Nov 12:09   HA7XC   PSK63
YL100R   18157.0   15 Nov 12:09   YL2LW   QRT
DJ4TH   18100.5   15 Nov 12:06   TA2JU   FT8
HG90NS   18082.0   15 Nov 12:06   YU7DZ   CQ CQ
YL100K   18145.0   15 Nov 12:02   EI3GYB   SSB please?!
YL100V   18072.6   15 Nov 12:00   IK6VEM   CF TNX
8P9AE   18075.0   15 Nov 12:00   HA6VH  
YL100R   18157.0   15 Nov 11:59   M0GQC   21mhz please?
YL100V   18072.0   15 Nov 11:59   GM4ZMK   599
HG90NS   18082.0   15 Nov 11:59   HA6VH  
8P9AE   18074.8   15 Nov 11:58   LZ2GS   up
8P9AE   18075.0   15 Nov 11:57   SQ9ITL   up1
HG90NS   18082.0   15 Nov 11:55   GM4ZMK   599
OY1CT   18077.0   15 Nov 11:55   IK6SIO  
IT9BGY   18101.0   15 Nov 11:53   EA7ON   TNX FT8 73 I NEED YOU IN 20 MTR.
HG90NS   18082.0   15 Nov 11:53   HA8QZ   cq
OY1CT   18077.0   15 Nov 11:50   SP9BRP   cq .. cq ..
YL100V   18072.7   15 Nov 11:45   YL2BJ   CQ
EG5ERC   18100.0   15 Nov 11:43   EA5IKP   ERC 8 ANIVERSARIO FT8
S01WS   18080.1   15 Nov 11:41   R1AC   qrx
S01WS   18079.9   15 Nov 11:41   SM5ENX  
8P9AE   18075.0   15 Nov 11:40   SP6AEG   CQing, lsn 1up
LZ1XN   18074.0   15 Nov 11:39   PA3JD   Tnx fer fb qso, Adam
SP3EIE   18101.0   15 Nov 11:37   EA7ON   TNX FT8 73
YL100R   18157.0   15 Nov 11:36   IK8YFU  
8P9AE   18075.1   15 Nov 11:35   W3LPL   Heard in MA
YL100R   18157.0   15 Nov 11:33   R3AP  
OK2MEZ   18101.0   15 Nov 11:33   EA7ON   TNX FT8 73
YL100R   18157.0   15 Nov 11:32   EA5IJG   Latvias 100th birthday
IT9ZAQ   18101.0   15 Nov 11:31   EA7ON   TNX FT8 73
OH3MA   18100.0   15 Nov 11:29   PY2DN   CQ FT8
YL100R   18088.0   15 Nov 11:25   R9OX   CQ CQ
GX1FCW   18080.3   15 Nov 11:25   UT5NR   essex cw club act. week
F5MYK/MM   18100.0   15 Nov 11:24   UA4HY   LOC OK53 ft8
YL100R   18157.0   15 Nov 11:19   YL2LW  
YL100R   18088.0   15 Nov 11:14   SV2CCA  
YL100R   18088.0   15 Nov 11:13   EA8OM   cq strong
YL100R   18088.0   15 Nov 11:08   YL1ZS   CQ CQ CQ
F5MYK/MM   18100.0   15 Nov 11:06   HA5AQ   Grid OK53
GX1FCW   18080.0   15 Nov 11:04   LZ2GS  
5R8IC   18073.0   15 Nov 11:00   RN4NF   TNX QSO
YL100R   18105.0   15 Nov 10:54   LY2BAW   so sorry, no any beep. CUL agn
YL100R   18105.0   15 Nov 10:53   YL2GP   QRT
PF2018STA   18080.0   15 Nov 10:44   LZ1FH  
TA1BX   18101.0   15 Nov 10:44   EA7ON   TNX FT8 73
OP7VA   18138.0   15 Nov 10:39   VK3GYH   THNX QSO, 55 in VK3
EI100MCV   18074.0   15 Nov 10:39   EI6AL