Top 50   18 MHz   UTC   Spotter   Comment  
P29VCX   18100.1   22 Sep 10:07   UT7IF  
TY1AA   18130.0   22 Sep 10:05   IZ2XAF   strong sgn 9+10dB op. MAC
TY1AA   18130.0   22 Sep 10:02   IK2HKT  
VK9AN   18105.5   22 Sep 09:57   YO3VU   CORR CALL VK9AN
VK9NA   18105.5   22 Sep 09:55   YO3VU   FB IN YO
RI1ANC   18136.0   22 Sep 09:45   VK5ZM   Tnx for the QSO
Z33Z   18070.0   22 Sep 09:31   JK0ANH   pse 17m 17m QRV
JI3DST/5   18091.0   22 Sep 09:29   OE3RPB   Shodo Island AS-200 tnx 73!
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 09:27   RX6B   tnx qso! up1
TY1AA   18140.0   22 Sep 09:26   LZ3BS   tnx qso! 5 up
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 09:24   EA2CNU  
JI3DST/5   18091.0   22 Sep 09:22   IK5PWQ   AS-200 wrkd up 2 tnx!
JI3DST/5   18091.0   22 Sep 09:18   DF9ZN   IOTA AS-200, up......
TY1AA   18140.0   22 Sep 09:18   PY4EK   TNX ! UP!
TY1AA   18140.0   22 Sep 09:16   HZ1DG   5up
EG8COR   18086.0   22 Sep 09:16   EA8CNR   EA FLT Award
E8COR   18086.0   22 Sep 09:15   EA8RM   EA FLT AWARD
TY1AA   18140.0   22 Sep 09:12   IK2HKT  
TF5B   18104.0   22 Sep 09:08   LZ2HM   LOUD RTTY
VK9AN   18105.6   22 Sep 09:06   RU9CZ   tks new one 17 m 73!
JI3DST/5   18091.0   22 Sep 08:57   HA5UK   as-200
VK9AN   18105.6   22 Sep 08:57   KH6CG   Tnx, Christmas Is, up 1
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 08:56   F4ULC   UP
P29VCX   18075.0   22 Sep 08:55   ON7PQ   up ...
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 08:54   ON4AXU   wkd up 1.130
II1DCI/P   18133.0   22 Sep 08:47   IK1GPG   dci-cn085
UE16MP   18080.0   22 Sep 08:49   SP2DNI  
II1DCI/P   18133.0   22 Sep 08:48   IQ5MT   DCI-CN085 WCA-2097 DAI-PM978
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:44   SQ1RMM   UP TNX
UE16MT   18106.5   22 Sep 08:42   RN6AM   RTTY
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:42   HS0ZIV   long path for JA. Listen 5-10up
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:40   HL5OC   QSX UP 10
VK9AN   18105.0   22 Sep 08:39   JA2IBR   tnx rtty
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 08:36   IV3VBM   UP Tnx qso
RI1ANC   18085.0   22 Sep 08:35   JH1SOD   Antaractica
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:29   JA2EAM   5-10up!
RI1ANC   18085.3   22 Sep 08:29   JA1JXT  
UE16MT   18107.0   22 Sep 08:23   UA6AES   RTTY CQ
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 08:21   RK4FF   up
P29VCX   18075.0   22 Sep 08:15   JH1RFM   tnx up1
P29CVX   18075.0   22 Sep 08:13   JH1RFM   cq up1
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:10   JA2IBR   tnx new up5
UE16WR   18105.0   22 Sep 08:04   RN4HFJ  
3D2AG/P   18073.0   22 Sep 08:03   JH2GZY   nice Sigs!
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:02   VK2HV   vk/zl calling LP
TY1AA   18140.0   22 Sep 08:01   ZL2IO   still audible in ZL, JAs
TY1AA   18140.0   22 Sep 07:56   JA5XAE  
TY1AA   18140.0   22 Sep 07:51   VK2HV   only ja LP
SM0OWX   18100.0   22 Sep 07:51   IK7XNF  
VK9AN   18105.6   22 Sep 07:47   JR7GBL   TNX 17m RTTY UP