Top 50   14 MHz   UTC   Spotter   Comment  
KI5FEE   14074.5   05 Jun 14:39   LW2EIY   73s tnx
NG5E   14065.5   05 Jun 14:39   W6LEN   KFF-3031
HZ1TT   14210.0   05 Jun 14:38   OS8D  
K0SAL   14317.0   05 Jun 14:37   N4BRJ   Salvation Army Annv Spec Event
IK2IQD   14130.0   05 Jun 14:36   LY1NM   cq cq
IK5ZWU   14012.0   05 Jun 14:36   EA4W   CQ CW 599
SM4OTI   14009.3   05 Jun 14:35   N9ZI  
XE1KK   14082.1   05 Jun 14:35   KI9E  
UA1AKL   14125.0   05 Jun 14:33   OH9FTW   tnx QSO
G4IWO   14007.3   05 Jun 14:30   W7SW  
LZ1QI   14005.9   05 Jun 14:29   W7SW  
RW0SR   14075.1   05 Jun 14:28   W1KMA  
4S6YRW   14074.0   05 Jun 14:27   SV1NJA   FT8 -15dB from MJ97 1314Hz
TM18APL   14071.0   05 Jun 14:26   F4AHJ  
SM4OTI   14009.0   05 Jun 14:26   KE1DX  
HB9CCL   14008.3   05 Jun 14:25   EA4W   599 tnx Rudy
M0JFQ   14071.0   05 Jun 14:24   F4AHJ  
VU2YVK   14205.0   05 Jun 14:23   EA3AR   nice sig...
Z39M   14036.2   05 Jun 14:21   IK6JRJ   CW JN63kv -> KN01lm ciao w sideswiper
DL6UNF   14037.4   05 Jun 14:21   F1ICS  
R1SA   14143.0   05 Jun 14:20   R2ZDV  
PT2VHF   14074.0   05 Jun 14:18   SV1NJA   FT8 -23dB from GH64 998Hz
PT2VHF   14074.0   05 Jun 14:17   IU1NRS   -16 Db FT8
OH4STAYHOME   14018.0   05 Jun 14:16   I2XGD   tnx qso cw
IT9EYA   14300.0   05 Jun 14:16   IT9EYA   cq cq
Z33A   14070.0   05 Jun 14:15   DL4DSA   PSK-31 Calling CQ
CJ3A   14076.6   05 Jun 14:15   W9CY  
EA8CNR   14247.0   05 Jun 14:15   EA8DFQ   dme 35032
RA9LL   14074.0   05 Jun 14:14   SV1NJA   FT8 -06dB from MO27 1384Hz
BD7BM   14074.4   05 Jun 14:14   UT5ZC   tnx QSO
LZ734PA   14270.0   05 Jun 14:13   LZ1ASP  
LX1CC   14074.0   05 Jun 14:12   SV1NJA   FT8 -14dB from JN39 1233Hz
MI7RPG   14080.4   05 Jun 14:12   PA3AGN  
JA7OYF   14082.6   05 Jun 14:11   PA3AGN  
G8SRS/100   14017.3   05 Jun 14:11   N8BJQ   IOTA EU005
RK9AX   14080.6   05 Jun 14:11   PA3AGN  
EA8CNR   14247.0   05 Jun 14:09   EA8NP   Valleseco G.C. DME: 35032
A61DD   14074.0   05 Jun 14:05   SV1NJA   FT8 -15dB from LL85 1942Hz
OH4STAYHOME   14018.0   05 Jun 14:04   IK6JRJ   CW JN63kv -> KP20np 599 solid
LZ3ND   14014.0   05 Jun 14:04   DV3CEP   CW 73 Mabuhay from Philippines
VU2YVK   14210.0   05 Jun 14:03   EA3AR  
VY2NX   14215.0   05 Jun 14:02   HB9NBG   wrong QRG before, sorry!
VY2NX   14191.0   05 Jun 14:02   HB9NBG   strong 59 in NW-Switzerland
S50XX   14074.0   05 Jun 14:01   SV1NJA   FT8 -11dB from JN65 311Hz
UZ9RR   14074.0   05 Jun 14:00   UZ9RR   Rycari neba FT8
UR4LG   14074.0   05 Jun 13:59   SV1NJA   FT8 -11dB from KN89 1196Hz
BD7BM   14074.0   05 Jun 13:59   RA6BX   tnx QSO
N5TIT   14283.0   05 Jun 13:57   K8UA   CQ POTA K-3032
HS0YNM   14074.5   05 Jun 13:57   UT5ZC   tnx QSO
ZS1SC   14074.0   05 Jun 13:57   SV1NJA   FT8 -16dB from JF98 2292Hz