Top 50   10 MHz   UTC   Spotter   Comment  
ES3AX   10108.1   24 Nov 04:42   W3LPL   Heard in MA
W8BI   10145.0   24 Nov 04:29   KB8UEY   RTTY ARRL 50 PTS
A71BX   10107.0   24 Nov 04:17   UT7UJ  
N6JV   10145.6   24 Nov 04:03   W7BQ   CA RTTY SIMPLEX GOOD PRINT AZ
4L1MA   10103.1   24 Nov 04:02   W3LPL   Heard in MD
N6JV   10145.6   24 Nov 03:48   AA1AR   RTTY CQ Cent TNX!
J79FC   10111.5   24 Nov 03:23   AA7XT   up 1
J79FC   10111.6   24 Nov 03:07   IK6BSN   TNX QSO
J79FC   10111.5   24 Nov 03:07   UA6EED   tnx qso up 1
W1AW/5   10107.0   24 Nov 03:06   N1EVK   up 1 CW
HC2ANT/8   10105.0   24 Nov 02:48   N6RK   Wkd 10106
HC2ANT/8   10105.0   24 Nov 02:41   N4GG   QSX 10106
HC2ANT/8   10105.0   24 Nov 02:39   WY3A   CQ
J79FC   10111.5   24 Nov 02:31   RN7G   tnx qso.73.up
V47NT   10114.0   24 Nov 02:28   LU1FAM  
W1AW/5   10107.1   24 Nov 02:28   N4KM   up 1.2
V47NT   10114.0   24 Nov 02:25   K4YJ  
V47NT   10114.0   24 Nov 02:24   N4ABN   tnx 73 simplex
K5KG/KP2   10116.0   24 Nov 02:13   WA7LNW   up 1
HC2ANT/8   10105.0   24 Nov 02:11   W3LPL   Heard in UT and PA
V47NT   10114.0   24 Nov 02:11   WA7LNW  
K5KG/KP2   10116.0   24 Nov 02:11   XE2B   QSX 10116.90
J79FC   10111.6   24 Nov 02:10   W3LPL   Heard in MA
V47NT   10114.0   24 Nov 02:09   XE2B  
W1AW/5   10107.0   24 Nov 02:08   K5UZ   AR up 1
V47NT   10114.0   24 Nov 02:08   N4GG  
K5KG/KP2   10116.0   24 Nov 02:06   N4GG  
V47NT   10114.0   24 Nov 02:02   W8FJ   NA-104
3B9FR   10108.0   24 Nov 01:55   PY7ZZ   wkd simplex op Robert
J79FC   10111.5   24 Nov 01:53   KU6J   Tnx Art
3B9FR   10108.0   24 Nov 01:49   VE3EJ  
KD4POJ   10148.0   24 Nov 01:49   KU1T   Griz in ND
3B9FA   10108.0   24 Nov 01:47   WA3V  
KU1T   10145.0   24 Nov 01:46   N3XLS   cant pull me out oh well
KD4POJ   10148.0   24 Nov 01:37   W9II   RTTY Thx Dwayne !
3B9FR   10108.0   24 Nov 01:33   W3LPL   Heard in MD
W5LE   10112.9   24 Nov 01:31   K7BX   ARRL CENT 12 pts
KU1T   10145.0   24 Nov 01:28   KR0P   12 pts, Thanks
KU1T   10145.0   24 Nov 01:27   KU1T   15 pts rtty
CO0SS   10109.9   24 Nov 01:26   W1SR   Good sig.in AZ
CO0SS   10109.0   24 Nov 01:24   K7BX   up 1
KD4POJ   10147.9   24 Nov 01:15   AB4SF   RTTY N. Dakota Big Sig CQ
W8BI   10147.0   24 Nov 01:08   KB8UEY   RTTY ARRL 50 PTS
N4HID   10133.0   24 Nov 01:08   KJ4DHF   ARRL cent 5 points
VU4KV   10114.0   24 Nov 01:01   HB9BQP   TNX QSO 73! QSX up 2
N4HID   10133.0   24 Nov 01:00   KZ1X   RTTY CQ KY ARRL CENT 5pts
KP4ED   10124.0   24 Nov 00:59   W3LPL   Heard in WI
VU4KV   10114.0   24 Nov 00:52   MU0FAL  
5T0JL   10104.4   24 Nov 00:51   KB8MCZ   green stamp machine
VU4KV   10114.0   24 Nov 00:48   EB5GG   UP 2