Top 250   HF   UTC   Spotter   Comment  
EA7JQT/P   7055.0   21 Aug 08:12   EC5BYB   VGSE-239 DME-41095
R0QA   18077.0   21 Aug 08:12   UA3GAF   cq
4W/N1YC   28026.0   21 Aug 08:11   IT9HLR  
HA8IE   14080.8   21 Aug 08:12   AM01SI   rtty
BD8SZ   24893.0   21 Aug 08:11   RA9OG   tnx tnx QSO
ES25B   14070.1   21 Aug 08:10   SP4TXI   BPSK31 via ES1QD EDDIE
IZ0MQN/P   7105.0   21 Aug 08:11   IK2NBW   DAI-UM0407 LAST CALLS
IQ3VE/1   7125.0   21 Aug 08:13   I1SCL   D.A.I. PM-1466
FK8CP   14016.8   21 Aug 08:10   W3LPL   Heard in UT
W1AW/8   14289.0   21 Aug 08:09   W8BI   Ohio
IZ1ZHG/P   7082.0   21 Aug 08:11   I1SCL   D.A.I. PM-0459
IQ3VE/1   7125.0   21 Aug 08:08   IK2NBW   DAI-PM1466
DL1WH/P   14018.0   21 Aug 08:08   UA3XAC   EU-128 Tnx!
4W/PE7T   24896.0   21 Aug 08:07   RA9OG   tnx QSO up 2
HS5SRH   28490.0   21 Aug 08:07   R0CBC   PN78ML<>LO15MW TNX for QSO
EU0DX   14245.0   21 Aug 08:06   UA6BLS  
IW1QLH/P   7135.0   21 Aug 08:06   IZ8DFO   Dci im-054
YL2014W   18081.1   21 Aug 08:07   IZ7DMT  
EA7JQT/P   7055.0   21 Aug 08:06   EB4ERW   VGSE 239 DME 41095
W1AW/8   7085.0   21 Aug 08:06   W8BI   RTTY
IK2SAV/P   14310.0   21 Aug 08:05   IT9ABN   DAI LB0450
R7AL/1   14265.0   21 Aug 08:05   UA3XAC   EU-119 Morzhovets isl.
R7AL/1   14265.0   21 Aug 08:04   HA9PP   EU-119 RR-02-08 RDA AR-21 TNX Vasily
YL2014W   18081.0   21 Aug 08:03   YL3CW  
IZ5GST/P   7177.0   21 Aug 08:03   IZ8DFO   Dci fi735 dai tc1038
IZ5GST/P   7177.0   21 Aug 08:04   IZ4AFM   DCI FI735 DAI TC1038
BD8SZ   24893.0   21 Aug 08:03   UA4HBW   cqdx
VK2CPC   14200.0   21 Aug 08:03   ON7AB   Tnx Les 73
R7AL/1   14265.0   21 Aug 08:03   EA4SE   IOTA EU-119
VK3EW   14084.0   21 Aug 08:01   F4EIT   tnx David RTTY
DL1WH/P   14018.0   21 Aug 08:01   RA3GD   eu128 IOTA
A35LT   3505.5   21 Aug 08:00   ZL2AIM   TU Lee CQ Lonely QSL via K8esq
R7AL/1   14265.0   21 Aug 08:00   G0KIK   IOTA EU-119 QSY HERE NOW
A35AC   7026.0   21 Aug 07:59   W3LPL   Heard in NV
RADAR   14277.0   21 Aug 07:59   SP9CUX  
JF8EVE   18095.0   21 Aug 07:59   UA3GAF   tnx qso
4W/PE7T   24896.0   21 Aug 07:59   JA5UFD   Up2 Cq ing
RADAR   14293.9   21 Aug 07:59   SP9CUX  
IZ1ZHG/P   7082.0   21 Aug 07:59   I5FLN   DAI PM0549
VK3JLS   14205.0   21 Aug 07:58   DJ7ZZ   nice sig in Frankfurt nw CQ
VK2MWA   21240.0   21 Aug 07:57   JA1HOX   Tnx Mark
R7AL/1   14260.0   21 Aug 07:58   G0KIK   IOTA EU-119
A35TR   10108.6   21 Aug 07:57   W3LPL   Heard in UT
RA6UA   14015.0   21 Aug 07:57   RA9OG   tnx QSO
KP4CPC   14030.0   21 Aug 07:57   SM6GBM   tnx Carlos for qso
VK3EW   14086.0   21 Aug 07:56   F5SDD  
AM07KZ   14070.0   21 Aug 07:56   DK4WO  
EA7JQT/P   7055.0   21 Aug 07:56   EA7SS   VGSE 239 DME 41095
HF30IL   14083.4   21 Aug 07:54   TM9FAJ   RTTY cq cq
A35AC   7026.1   21 Aug 07:56   PY2YP   1 up
VK5NIG   14076.0   21 Aug 07:55   DE0BAH   JT65A
IZ1ZHG/1   7082.0   21 Aug 07:55   IU2CIQ   New One PM-0549 DAI
ON4CRD/P   7074.0   21 Aug 07:54   ON4VLM   Commemoration WWI 14-18
IZ5GST/P   7177.0   21 Aug 07:54   I5FLN   DCI-FI735 I-12717 TC1038
VK3EW   14084.2   21 Aug 07:54   EA5ERA   5/9 73
IW1QLH/P   7135.0   21 Aug 07:54   IK2NBW   DCI-IM054
SE7M/LH   7018.0   21 Aug 07:54   SM7GUY   Lighthouse SWE 481
EM360AL   14081.3   21 Aug 07:54   UR3AHF   rtty
AM07KZ   14070.3   21 Aug 07:53   UA3NFI   psk31
IZ2GTO/P   7115.0   21 Aug 07:53   IZ4AFM   DAI-LB0450
IZ1VZG/P   7148.0   21 Aug 07:52   IZ4RCF   DCI IM 055 WCA I-04911
RA/DL5WW   14179.0   21 Aug 07:52   DL1NOD   RDA SP16
ES25B   14072.5   21 Aug 07:52   UR5WCA   psk63 tnx
IW1QLH/P   7135.0   21 Aug 07:51   EA4EUI  
A35LT   3505.6   21 Aug 07:51   ZL3JT   lsn up 1 khz
VU2RBI   21240.0   21 Aug 07:50   VU2RBI   cqcq
IZ5GST/P   14308.0   21 Aug 07:49   UA3XAC   sri here NIL! :-(
IK2SAV/P   14310.0   21 Aug 07:49   CT1BSC   SCUSA DAI-LB0450
IZ5GST/P   14308.0   21 Aug 07:48   IK5VLR   last2 DCI-FI735 WCA12717 DAI-TC1038
IZ5NRF/8   14215.0   21 Aug 07:48   F4GYM   IFF-023
KP4CPC   14030.0   21 Aug 07:48   DL6JF   FB Sig - fb pile
EA2DT   14270.0   21 Aug 07:48   UA3XAC   CQ VK/ZL
IK2SAV/P   14310.0   21 Aug 07:48   CT1BSC   DAI- LB0410
IK2SAV/P   14310.0   21 Aug 07:47   I5FLN   DAI LB0450
IK2SAV/P   14310.0   21 Aug 07:47   IK8FIQ   DAI LB 0450
IZ2GTO/P   7115.0   21 Aug 07:46   IK2NBW   DAI-LB0450
IZ2GTO/P   7115.0   21 Aug 07:46   IZ0IJC   DAI LB 450
IZ0MQN/P   7105.0   21 Aug 07:46   IZ5HEV  
DH1DH   14270.0   21 Aug 07:46   UA3XAC   +7180 NIL! No on AIR !!!
DJ0MDR   10111.0   21 Aug 07:44   VK2IR   tnxs Mic hvy qrn now qrt 73s
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:45   R9JBN/4   CW HAFF-020 TU QSO GL
RK3BF   14170.0   21 Aug 07:44   4Z5OP  
TM70DP   10115.0   21 Aug 07:46   F5MNW  
VK3EW   14084.2   21 Aug 07:46   EA7JMW   TNX! Ill sent my QSL via eQSL
R1NN   14157.0   21 Aug 07:46   RC1NN   tnx QSO
TM9FAJ   7138.0   21 Aug 07:46   F4FGJ   festival astronomie
DH1DH   7180.0   21 Aug 07:45   DH1DH   LH and FF see QRZ.com
VK3EW   14085.0   21 Aug 07:45   F6BBO   ry vy strong via LP
IZ2GTO/P   7115.0   21 Aug 07:45   IK4IDF   DAI-LB450
DH1DH   14270.0   21 Aug 07:45   DH1DH   LH and FF see QRZ.com
IQ3VE/1   7170.2   21 Aug 07:45   IK2NBW   DAI-PM1466
TM9FAJ   7138.0   21 Aug 07:44   F4FGJ   festival astronime
KP4CPC   14030.0   21 Aug 07:44   DL3NBL   tu fer fine cw qso
RADAR   14280.0   21 Aug 07:44   UA3XAC   now QRT!
VK3BM   7076.0   21 Aug 07:44   YV4FUE   *** tnx fer QSO
AM07KZ   14070.0   21 Aug 07:43   DG8KAD   cq psk31
RADAR   14280.0   21 Aug 07:43   IW4AOT   +40db
DH1DH   14000.0   21 Aug 07:42   DH1DH   LH and FF see QRZ.com
IZ0MQN/P   7105.0   21 Aug 07:42   IK2NBW   DAI-UM0407
LZ1NG   21020.0   21 Aug 07:42   RA9OG   tnx QSO
W1AW   10100.0   21 Aug 07:42   W6UC   junque dx
IZ5NRF   14215.0   21 Aug 07:42   IZ5UFR   / 8 iff 023
IZ5GST   14308.0   21 Aug 07:41   UA3XAC   Stefano, pse 18 MHz! here NIL!
IZ0PAU   14258.0   21 Aug 07:41   VK4KUS   calling cq L/P Pacific
VK3EW   14086.0   21 Aug 07:40   IK0VTG   cq cq cq
SP1PEA   7152.5   21 Aug 07:39   SP8UFM   tnx QSO
IQ3VE/1   7170.0   21 Aug 07:39   I5FLN   DAI PM1466
RADAR   14285.0   21 Aug 07:39   UA3XAC   +40 db ! +/- 3 KHz
6V1W   21070.0   21 Aug 07:39   EA7JMW   TNX! Ill sent my QSL via BUREAU
4W/PE7T   24896.0   21 Aug 07:38   S53RT   forgot ears at home
W1AW/8   10113.0   21 Aug 07:38   KM9R   599 reno up 2
DF2VP   14276.6   21 Aug 07:38   VK4KUS   Calling cq 5/9 in VK4 73s
AM07KZ   14070.4   21 Aug 07:38   SP6CES   tnx QSO
AM07KZ   14070.0   21 Aug 07:37   IZ1UJM   Special Call New King psk 31
AM07KZ   14069.8   21 Aug 07:37   DM1AOK   BPSK 31
IZ5GST/P   14308.0   21 Aug 07:36   IT9NSL   DCI-FI735 DAI-TC1038
EA3EOM   14082.2   21 Aug 07:36   IK0VTG   cq cq
KP4CPC   14030.0   21 Aug 07:36   DM3AZ   tnx Carlos
RA/RA/DL5WW   14020.0   21 Aug 07:33   DL1NOD   RDA SP16
OH3T   10111.0   21 Aug 07:33   VK2IR   tnxs Toni fb qso cq cq cq
VK4AAV   14177.0   21 Aug 07:34   PA0DOM   COMP.VK7ROY
HB40VC   14181.1   21 Aug 07:34   VK3SIM   thankk
KH6NX   7053.0   21 Aug 07:33   KO1U   599 nr Boston
VK7ROY   14177.0   21 Aug 07:33   PA0DOM   COMPAN VK4AAV
SQ9OZH/P   7140.0   21 Aug 07:33   SP6BBE   SOTA SP/BI-028
IZ5GST/P   14308.0   21 Aug 07:33   I5FLN  
GI4DOH   10109.7   21 Aug 07:27   VK3JEF  
LZ2KFF/P   21044.0   21 Aug 07:31   LZ1NG  
TM9FAJ   7138.0   21 Aug 07:31   F4ASA  
IK3OBX/P   7131.0   21 Aug 07:31   IZ3GFT   iff409
PR7AA   7025.0   21 Aug 07:30   KO1U   +25db nr Boston
A35AC   7026.1   21 Aug 07:30   VE7XT  
EA2DT   14270.0   21 Aug 07:29   VK4KUS   Calling CQ DX L/P Pacific 73s
GI4DOH   10109.8   21 Aug 07:28   W3LPL   Heard in NH
EA8LS   7144.0   21 Aug 07:28   EA8YV   Carlos calling CQ
UN7AB   24905.9   21 Aug 07:28   G7BXU   cq
EA3AKP   14193.0   21 Aug 07:28   EA8DAJ  
HB0/DJ1AA/M   28473.0   21 Aug 07:27   UR5IFB   TNX, need 28 and 24
IZ1VZG/P   7148.0   21 Aug 07:27   I5FLN   DCI-IM055 I-04911
TM9FAJ   14081.7   21 Aug 07:26   RN6DR  
HB0/DJ1AA/M   28473.0   21 Aug 07:26   DJ1AA   QRV all bands today start 11UTC 73s
RN1CR/0   14012.0   21 Aug 07:26   RN1CR   cq cq AS-18
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:25   EU2MM   HAFF-030
TM9FAJ   7138.0   21 Aug 07:26   F4BPJ   Festival dastronomie de Fleurance (Gers)
IZ5NRF/8   7183.0   21 Aug 07:26   IZ4RCF   IFF-023
HF30IL   14083.0   21 Aug 07:26   DL2BQV   RTTY
IZ1VZG/P   7148.0   21 Aug 07:25   IZ1VVJ   DCI IM 055 CQ CQ
HB0WR   14085.0   21 Aug 07:24   YB1UUN   Tnx QSO
7Q7BP   24901.0   21 Aug 07:24   VK3EW  
IZ1VZG/P   7148.0   21 Aug 07:24   IZ1VVJ   DCI IM 055 WCA I-04911 CQCQ
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 07:23   IZ4RCF   DAI-UM0407
A35TR   10108.6   21 Aug 07:23   JA1EPJ   up1 not busy
SP1PEA   7152.5   21 Aug 07:23   DL1NCH   SPFF#346
N0DX   14000.0   21 Aug 07:22   M0BZH   BANDS DEAD HR
VK4TJF   14207.0   21 Aug 07:22   W6UC   cq
A35TR   10108.6   21 Aug 07:21   VK2IR   qsx up 1 not busy
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:21   EU2MM   HAFF-020
7Q7BP   24901.0   21 Aug 07:22   IZ7QFN   599
J67ZF   14004.9   21 Aug 07:22   W3LPL   Heard in MA
HF30IL   14083.1   21 Aug 07:21   DL3VZL  
RA/DL5WW   14020.0   21 Aug 07:21   UA9CGL   SP-16
LZ2KFF/P   21044.0   21 Aug 07:21   UR5IFB   LZFF-022
R3GD/P   14020.9   21 Aug 07:20   UA9CGL   LP-16
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 07:20   IK2NBW   DAI-UM0407 OP. IVO
LZ2KFF/P   21044.0   21 Aug 07:19   9A2QP   LZFF-022
IZ5GST/P   10148.0   21 Aug 07:19   IK5VLR   LAST2 DCI-FI735 WCA12717 DAI-TC1038
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:18   UR5WCA  
OH4MDY   14018.0   21 Aug 07:18   JA2QS   tnx qso
VK4AAV   14177.0   21 Aug 07:18   F4FTA   5/9 here Peter
IQ3VE/1   7143.0   21 Aug 07:18   IT9RJQ   PM1466
IZ5NRF/8   7183.0   21 Aug 07:18   I5DOF   IFF-023
RA/DL5WW   14020.0   21 Aug 07:18   DJ9VS   mny tnx qso 73
VK7ROY   14177.0   21 Aug 07:17   F4FTA   5/9 here Roy
SQ9OZH/P   21287.0   21 Aug 07:16   OO2T   SOTA
DQ0HARZ   7120.0   21 Aug 07:15   DF7AA   special DOK 114DWT
LZ2KFF/P   21044.0   21 Aug 07:15   LZ1QZ   lzff 022
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 07:15   IK1NDD   DAI UM0407
DM50PCK   14073.6   21 Aug 07:14   YO2UH   BPSK31 special event station 50 y
ON4CRD/P   7074.0   21 Aug 07:13   ON3SLW   Comm????moration 14 - 18 07
ON4CRD/P   7074.0   21 Aug 07:13   ON3SLW   Commmoration 14 - 18 0713
7Q7BP   24901.0   21 Aug 07:14   G7BXU   cq 12
UN7AB   21010.0   21 Aug 07:13   DO8OL   tnx
IQ3VE/1   7143.0   21 Aug 07:13   I5FLN   DAI 1466
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 07:13   IZ4AFM   DAI-UM0407
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:13   EA2DT  
VK3AUQ   14028.0   21 Aug 07:12   W6UC   cq
SE7M/LH   7019.0   21 Aug 07:12   SM7GUY   Lighthouse SWE 481
I1ASU/IT9   7179.0   21 Aug 07:11   IZ8FFA   last calls
VK4AAV   14177.0   21 Aug 07:11   F4ASA  
IK6CWQ   18140.0   21 Aug 07:10   JI1LNR  
VK7ROY   14177.0   21 Aug 07:10   F4ASA  
HA8DD/P   14043.0   21 Aug 07:10   UA3QPA   HAFF-030
IZ5NRF   7183.0   21 Aug 07:11   IZ5UFR   / 8 iff 023
G7CNF   14070.0   21 Aug 07:09   ON3BR   cq New SIM31 digimode LSB
VK3WWE   14255.0   21 Aug 07:09   S51ZZ  
JA8CMC   18070.2   21 Aug 07:07   YT2ZE   tnx
SN4PW   14073.1   21 Aug 07:08   YO2UH   BPSK63
VK2GJC   14280.0   21 Aug 07:08   HB9RDE   Greg 59
7X5LM   14261.7   21 Aug 07:08   IK7BPV  
VK6IR   14084.0   21 Aug 07:08   OK2LI   RTTY tnx 73!
IZ5GST/P   10148.0   21 Aug 07:07   I5FLN   FI735 I-12717 TC1038
J67ZF   7005.5   21 Aug 07:07   W3LPL   Heard in MA and CT
OH2LU   14135.0   21 Aug 07:06   G7TWC  
I1ASU/IT9   7179.0   21 Aug 07:06   IK2NBW   SC0284 SI033 ITA026 LAST 5 CSLLS
SP9OZH/P   14283.0   21 Aug 07:04   OO2T   SOTA
VK5ZK   7076.0   21 Aug 07:04   G0JEI   tnx garry jt65 fishing looks great ..cheers les
W1AW/8   10113.0   21 Aug 07:02   W8BI   CW - up 2
R700TM   14072.7   21 Aug 07:02   DH1AKG   my call is DH1AKG AKG AKG
A35TR   10108.6   21 Aug 07:03   JA7GYP   up1 tks
GW3KDB   10119.5   21 Aug 07:00   W3LPL   Heard in NC
J67ZF   10123.6   21 Aug 07:00   W3LPL   Heard in MA
VK6IR   14083.9   21 Aug 06:59   HB0WR   TNX Steve 599
R1NN   14177.0   21 Aug 06:59   RC1NN   tnx QSO
TM70DP   7012.0   21 Aug 06:58   LZ2NP   tnx
EA2DT   14270.1   21 Aug 06:58   G7TWC   CQ VK-ZL
CU3AC   14206.0   21 Aug 06:58   ZL1PWD   CQ CQ
I1ASU/IT9   7179.0   21 Aug 06:57   IK2NBW   WAIL-SI033 ITA026 DAI-SC0284
DQ0HARZ   14230.0   21 Aug 06:55   DF7AA   special DOK 114DWT
R7AL/1   14265.0   21 Aug 06:57   G7TWC  
W1AW/8   7070.3   21 Aug 06:57   DJ9KG   OH, tks QSO!
A35TR   10108.6   21 Aug 06:57   W3LPL   Heard in UT
DJ3GG   14184.2   21 Aug 06:57   VK3EY   CQ DX
PE1CDE/A   7040.0   21 Aug 06:53   G0RBD   tnx qso peter much qsb 73 tu..
AM07KZ   14080.0   21 Aug 06:54   OK1IVU   RTTY
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 06:53   IK2NBW   DAI-UM0407
W1AW/8   10113.0   21 Aug 06:50   WN6W   Up 2
IZ5NRF/8   14275.0   21 Aug 06:52   EA7SS   IFF 023
XE1B   14187.0   21 Aug 06:51   VK6LC   Mark 59 CQ vk/zl
W1AW/8   3820.0   21 Aug 06:51   W3JTV   Calling CQ & lonely
VK5BC   7076.0   21 Aug 06:50   G0JEI   tnx brian jt65 cheers les
SQ9OZH/P   7171.0   21 Aug 06:50   SQ9HZM   NEW
IA5/IZ5NFD   14030.0   21 Aug 06:49   IZ5NFD   elba isl eu028
SQ9OZH/P   7172.0   21 Aug 06:49   SQ9HZM   SOTA SPBI-028
IZ5NRF   14275.0   21 Aug 06:49   IZ5UFR   / 8 iff 023
GX8HRC/A   7014.0   21 Aug 06:48   DL7YS   via G3SVK
B45OQ   21025.3   21 Aug 06:47   VK2IR   579 good sig into vk2 tu
8J6GNB   28456.0   21 Aug 06:47   9W6EZ   FB into OB-088
IZ0MQN/P   7130.0   21 Aug 06:48   IQ0GH   DAI-UM0407 NEW ONE
VK2GJC   14280.0   21 Aug 06:48   DB6ZU   tnx.for nice QSO GREG
CT3AS   10107.0   21 Aug 06:42   VK3JEF   tnks qso
RO6N   14209.0   21 Aug 06:46   OO2T   CQ UK correct freq
RO6N   14200.0   21 Aug 06:45   OO2T   cq UK
I1ASU/IT9   7179.0   21 Aug 06:45   IN3HOT   DAI SC0284 WAIL SI-033 MITICO PIERO
VK2GJC   14280.0   21 Aug 06:42   KF4LZA   53 MIAMI
FK8HA   21038.0   21 Aug 06:40   XV2G  
W1AW/8   7070.0   21 Aug 06:40   W8BI   PSK
TM70DP   7012.0   21 Aug 06:40   F5OZF  
HB0/DJ1AA/M   28473.0   21 Aug 06:39   DJ1AA   QRV today abt. 11UTC 73s
CT3AS   10107.0   21 Aug 06:39   W3LPL   Heard in NC
YU7NR   7040.0   21 Aug 06:37   G0RBD   tnx qso much qsb 73 tu..