Top 250   7 MHz   UTC   Spotter   Comment  
9X9PJ   7160.3   19 Feb 04:36   W2LU   57 IN WNY
A91KWT   7075.1   19 Feb 04:36   DL4MY   FT8 Sent: -06 Rcvd: -16
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 04:32   RV7C   UP1,5 tnx
9Z4Y   7012.6   19 Feb 04:29   W3LPL   Heard in NH
EP3FS   7133.0   19 Feb 04:28   UA9CAW   Call Correct EP3FS
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 04:24   UT4MO   tnx QSO
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 04:24   N7US   CW up 1.3
9X9PJ   7160.0   19 Feb 04:23   US0CD   tnx QSO
ZS6CR   7076.6   19 Feb 04:23   K6VMV   TNX gud sig into N CA 73
CE7ORS   7167.0   19 Feb 04:23   K7JH   Ian CQN
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:22   N7US   CW up 1
EP2FS   7133.0   19 Feb 04:20   US0CD   tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:20   SP4AWE   up1. 579
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 04:18   SP4AWE   TNX up1 5
9X9PJ   7160.3   19 Feb 04:17   R1DX  
ZS6CCY   7144.0   19 Feb 04:14   W6LW   59++
EP3FS   7133.0   19 Feb 04:13   UA9CAW   Correct FR
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:12   UT4MO   FB
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:12   RM4D   tnx QSO
EP3FS   7130.0   19 Feb 04:11   UA9CAW   tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:10   UR3EL   tnx QSO up1
LZ1KU   7020.8   19 Feb 04:10   N2ADC   CW
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:10   UR3EL   tnx QSO
HC1M   7074.0   19 Feb 04:09   R7KEA   CQ FT8
Z21MH   7074.0   19 Feb 04:07   K7UW   tnx ft8 qso!
VP5/AC0W   7002.1   19 Feb 04:06   KE0L   QSX 7003.40 CW
9K58NLD   7050.0   19 Feb 04:06   W3LPL   RTTY Heard in SC
ZS6CCY   7144.0   19 Feb 04:05   RU3GC   tnx QSO 59
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:06   XE1IM   UP 1
EW7LO   7008.0   19 Feb 04:05   9Z4Y   tnx VLAD 73 Gud DX,
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 04:04   NF9V   up 1
LZ1KU   7021.0   19 Feb 04:04   XE1IM  
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 04:03   US0CD   tnx QSO
VK6MB   7144.0   19 Feb 04:04   VK5FANA   WWFF VKFF-0474
5J0JC   7200.0   19 Feb 04:02   K2MRK   CQ CQ lonely
EW7LO   7008.0   19 Feb 04:01   XE1IM   TNX
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 03:58   RX4CD   UP1 Correct call!!!!!
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:56   W5GZ   up 1.100
VK6MB   7144.0   19 Feb 03:56   VK6MB   WWFF VKFF-0474
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 03:53   SP4DNX   tnx qso up
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 03:52   UT5ZC   tnx QSO
Z21MH   7074.0   19 Feb 03:51   RA6ABO   FT8
W2ZF   7076.2   19 Feb 03:49   NP2Q  
K4A   7076.6   19 Feb 03:49   RQ7R   FT8
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:48   US0CD   tnx QSO
LX1HD   7076.2   19 Feb 03:48   NP2Q  
FH/UA4HWX   7005.0   19 Feb 03:48   W5GZ   up 1.100
FH/UA4WHX   7006.3   19 Feb 03:46   WF5K  
N0AXZ   7076.2   19 Feb 03:46   NP2Q  
FH/UA4HWX   7005.0   19 Feb 03:44   K4MM   CW
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:44   UT5ZC   tnx QSO
DC5VU   7147.0   19 Feb 03:43   TI4VAA   57 in TI
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:42   F4HJO   up1
FH/UA4HWX   7005.0   19 Feb 03:41   NA5YO  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:40   RX4CD   UP1
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:40   K2LTM   PHONE
R2AAR   7076.2   19 Feb 03:40   NP2Q  
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:38   PY2UD   5/7 TNX
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:37   K5SNA   UP 1
UR4MG   7076.2   19 Feb 03:36   NP2Q  
VK5FLEA   7024.0   19 Feb 03:35   VK2IO   WWFF VKFF-0788
K4A   7074.0   19 Feb 03:34   R7HL   tnx QSO
LZ1KU   7021.0   19 Feb 03:34   LZ2DB   CQ CQ DX DX CQ
VP5/AC0W   7002.0   19 Feb 03:33   RV6ANI   tnx QSO
WB4KIA   7076.2   19 Feb 03:33   NP2Q  
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:32   K5SWW   up
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:32   AB9CN  
WC4H   7075.4   19 Feb 03:32   UA4CCH   tnx QSO FT8
PJ2/NF9V   7027.2   19 Feb 03:31   WF5K  
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:29   K2HL  
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:29   NA5YO  
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:28   WA1FCN   GE from Alabama
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:28   XE1IM  
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:27   YV8AD  
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:27   NJ2US   Strong in NJ
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:25   NM9P  
FH/UA4WHX   7005.0   19 Feb 03:25   UA4WHX   UP 1
K4A   7074.0   19 Feb 03:24   RW1AI/9   CQ DX FT8 WAP
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:24   UA3SCE   tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:23   NM9P  
F6BHK   7076.2   19 Feb 03:22   NP2Q  
V31DJ   7018.6   19 Feb 03:21   NM9P  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:21   K8PX  
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:21   W3WW  
PY5OD   7074.9   19 Feb 03:20   UA4CCH   tnx QSO
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:19   AC3AV  
K2ULZ   7076.2   19 Feb 03:20   NP2Q  
R6NN   7074.0   19 Feb 03:19   RW1AI/9   FT8 -14
UW7UA   7074.0   19 Feb 03:18   RW1AI/9   FT8 -19
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:17   SP4DNX   tnx qso up
K4A   7076.6   19 Feb 03:16   UA4CCH   tnx QSO
PJ2LJG   7075.7   19 Feb 03:16   EW4W   FT8
WA2ISE   7076.2   19 Feb 03:16   NP2Q  
VE0JS/MM   7160.0   19 Feb 03:15   W1CU   Jeanne - 39.43S 29.096E grid KF
UA9MA   7074.0   19 Feb 03:15   RW1AI/9   CQ FT8
PJ2/NF9V   7025.9   19 Feb 03:14   IZ6FIR   up tnx
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:15   UA3CS   Up1.Tnx,Rudolph.73!
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:14   R4CA   tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 03:14   HA7AJ   TNX 73!
WD5COV   7074.0   19 Feb 03:14   RW1AI/9   CQ FT8
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:13   WA5TEF   59 into Mississippi LSB
RA9MAS   7074.0   19 Feb 03:13   RW1AI/9   CQ FT8
K7RL   7074.0   19 Feb 03:12   RW1AI/9   CQ FT8
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 03:15   W2MW   IOTA NA002 qrt
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 03:12   SP4DNX   tnx qso up qrt
EM1UA   7074.7   19 Feb 03:10   PY4EP   tnx drOM GLDX 73s
EM1UA   7074.7   19 Feb 03:09   PY4EP   sri incompleteQSO -14 1302z GL 73s
UA6EX   7021.0   19 Feb 03:08   K1TH  
F5KEQ   7076.2   19 Feb 03:08   NP2Q  
9K2GS   7157.0   19 Feb 03:06   K4YJ  
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 03:05   UA6JQ   up
W2JK   7076.2   19 Feb 03:04   NP2Q  
A41ZZ   7074.0   19 Feb 03:03   HA8ZI   TNX fer QSO Good dx 73s John
OM7DX   7076.2   19 Feb 03:02   NP2Q  
WA3BMX   7076.2   19 Feb 03:01   NP2Q  
V44KAO   7007.5   19 Feb 03:01   R7AT   tnx QSO! CQing
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:59   UX3UN   tnx QSO up1
V31DJ   7018.6   19 Feb 02:59   W3WW   Tnx Walt
IN3NJB   7076.2   19 Feb 02:58   NP2Q  
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:55   WB9MSM   599 WI Up 1 TU
9K2GS   7157.0   19 Feb 02:52   N5IT   Tnx QSO Abdallah 73
V32HE   7033.4   19 Feb 02:52   W5RG   CQ CQ
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:52   UX3UN   tnx QSO up
V31DJ   7018.6   19 Feb 02:52   R7AT   tnx QSO! CQing
RK4FD   7076.2   19 Feb 02:51   NP2Q  
V31DJ   7018.0   19 Feb 02:51   KZ7N  
VE0JS   7160.0   19 Feb 02:51   CX7OV   List. 5/2 in Uruguay
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:50   UT5UR   tnx QSO
KA1AL   7076.2   19 Feb 02:50   NP2Q  
A41CK   7074.7   19 Feb 02:49   W1UU  
IZ6FXP   7182.0   19 Feb 02:49   WA8VSJ   cqing
PJ2/NF9V   7026.1   19 Feb 02:49   K6RWM   CW UP 1
V31HE   7033.0   19 Feb 02:48   KZ7N  
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:47   W5GZ   up 1
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:47   IK2CMI   up1 TNX CONTACT
KI4GE   7076.2   19 Feb 02:47   NP2Q  
V44KAO   7007.5   19 Feb 02:46   W4AG  
HA3FMR   7009.0   19 Feb 02:46   HA3FMR   CQ CQ CQ
N6E   7265.0   19 Feb 02:45   AE6YB   special event
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:45   NO3K   up1
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:45   UT5UR   tnx QSO
9K2GS   7157.0   19 Feb 02:44   W4JCL  
W1ZY   7130.0   19 Feb 02:43   PY4NY   Tnx QSO Mr Bill. 59 plus in SA
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:42   K4YJ  
YU7YZ   7076.2   19 Feb 02:41   NP2Q  
G0EKP   7015.6   19 Feb 02:40   UX4CR   tnx QSO
KB2ELA   7076.2   19 Feb 02:39   NP2Q  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:39   W5GZ   up 1
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:38   AG5S   CW up 1
VP5/K0PC   7002.1   19 Feb 02:38   AG4WY  
V31DJ   7018.6   19 Feb 02:37   K4VD  
RA4CTO   7076.2   19 Feb 02:37   NP2Q  
W8NU   7076.2   19 Feb 02:35   NP2Q  
KI5EE   7234.0   19 Feb 02:35   K2YNY   npota 2357 in LA
V44KAO   7007.6   19 Feb 02:35   RW7F   TNX
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:34   VE3BR   up 1.1
V44KAO   7007.5   19 Feb 02:33   RX6B   cq
W1ZY   7153.0   19 Feb 02:33   N5OFW   Calling CQ South America
KI5EE   7234.0   19 Feb 02:33   K2YNY   npota
YY2HCM   7170.0   19 Feb 02:31   WA2VUY   Cq
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:31   PY5ZW   QSX 7027.00 Tnx TU 73!
KI5EE   7234.0   19 Feb 02:31   W3ADX   LA POTA K-2357
9K2GS   7157.0   19 Feb 02:31   K2YNY   cq
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:30   WB9MSM   599 WI TU Rudy! Great Op!
EA9ABC   7135.0   19 Feb 02:31   K9TOM  
F5HO   7023.0   19 Feb 02:30   AJ1Y  
YU1XA   7131.0   19 Feb 02:30   WA2VUY   Cq
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:29   W5LD  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:29   UX4CR   tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:26   HB9BQP   tnx qso 73!
FH/UA4WHX   7011.8   19 Feb 02:25   WD9Q   QSY to 160M
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:25   RO7N   tnx QSO!!!!!!!!!!! CQ CQ CQ UP1
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:25   UX4CR   tnx QSO
EA9ABC   7135.0   19 Feb 02:24   WA2VUY   Cq
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:24   VE3BR   up 1.1
FH/UA4WHX   7011.8   19 Feb 02:24   AJ1Y   up 2.3 tnx 73 GL
FH/UA4WHX   7011.9   19 Feb 02:24   KG9Z   QSX 14.2 GRT Ears
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 02:23   K7AYW  
G0EKP   7015.6   19 Feb 02:23   K4VD  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:22   VE3KS   up 1
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:21   W3WW   up 1
K8NY   7020.1   19 Feb 02:20   EW1TZ   THANK YOU BOB!!!
FH/UA4WHX   7011.8   19 Feb 02:20   N9CO   QSX 7014.10 CW
VP5/K0PC   7002.0   19 Feb 02:18   RO7N   tnx QSO!!!!!!!!!!! CQ CQ CQ UP
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 02:17   K7AYW   599 OR tu
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 02:15   WB9LUR   workable from FL - QSX 7014.8
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 02:13   W5LD  
BH4EEL   7023.0   19 Feb 02:12   BG4OGO   TNX 73
KI5EE   7234.0   19 Feb 02:12   KC1CBQ   POTA K-2357 LA
EA9ABC   7135.0   19 Feb 02:11   W5LD  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:10   PY7ZZ   NOT XX9D
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 02:09   HI3Y   QSX 7013.90 CW
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 02:09   K9GWH   UP 1
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:08   W4QN   up .9
EA9ABC   7135.0   19 Feb 02:08   K2PCG   59 NJ
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 02:07   K0EAP   Up 1 great signal in MN
CT9/DL5WS   7024.0   19 Feb 02:07   K4YJ  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:06   K9DJT   Tnx Rudy!
BA6JW   7023.0   19 Feb 02:06   BG4OGO   TNX 73
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 02:06   AF6N   QSX 7024.00 CW
XX9D   7026.0   19 Feb 02:05   XX9D   NOT QRV 7026.0 ! PIRATE
M0ICR   7026.0   19 Feb 02:05   XX9D   nice but not from Macao
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 02:04   WA1SXK   Good sig. NA tnks
XX9D   7026.0   19 Feb 02:04   M0ICR   Hear you in London!
KI5EE   7234.0   19 Feb 02:04   WB5OZA   POTA K-2357 LA
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 02:04   LU8VCC   NICE DX. TNX UP 2
EA9ABC   7135.1   19 Feb 02:04   AJ2I  
EA9ABC   7135.0   19 Feb 02:04   NF1J  
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 02:03   PY4NY   Tnx QSO. 599 in SA good ears!!
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 01:59   RX7T   UP-1
XX9D   7026.0   19 Feb 01:59   XX9D   there is no propagation on 40m to NA
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 01:58   N4QK   up 1.6
AF6N   7026.0   19 Feb 01:57   XX9D   but you are not in the log pirate not valid
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 01:56   W4QN   up 1.6
PY0F   7001.0   19 Feb 01:54   WA8VSJ   QSX 7.004.1
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:54   VE7SA   tnx up1
XX9D   7026.0   19 Feb 01:54   AF6N   QSX 7027.00 CW
KI5EE   7234.0   19 Feb 01:54   K2PCG   59 NJ
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 01:53   W7FW   up 1.3
PY0F   7001.0   19 Feb 01:52   US5WR   up1,3
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:51   KV4UD   EM73QG<>FK52MC UP 1
PY0F   7001.0   19 Feb 01:51   K7IP  
KI5EE   7234.0   19 Feb 01:51   K2HL  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:50   KV4UD   UP 1
CJ3A   7074.0   19 Feb 01:49   DG2JO   Tnx for FT8 QSO 73!
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 01:50   KC0DX  
WI5EE   7234.0   19 Feb 01:49   K2HL  
HA7SBQ   7007.0   19 Feb 01:48   W7FW   tu
VE2TYT   7170.0   19 Feb 01:47   VE2TYT   CQ CQ CQ CQ :)
PY0F   7001.0   19 Feb 01:47   RV7C   UP1,2 tnx
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 01:46   K9IL   FB sig in TN TNX Vlad
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 01:46   UA9AX   UP1 tnx QSO
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 01:44   EX8TR   tnh qso
PY0F   7001.0   19 Feb 01:44   UA9AX   UP2 ASIA tnx QSO
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:43   KC4LZN   TU UP 1
FH/UA4WHX   7012.0   19 Feb 01:43   UA4WHX   UP 1
HA7TM   7074.0   19 Feb 01:42   K6SRZ   -22 W. Coast
XX9D   7026.0   19 Feb 01:41   LU8VCC   DEEP PIRATES... :-)
KI5EE   7234.0   19 Feb 01:41   AJ2I   POTA
VU2GSM   7008.0   19 Feb 01:40   W4AG   Kanti
PJ2/NF9V   7027.0   19 Feb 01:39   W5LD  
EA9ABC   7135.0   19 Feb 01:39   KU4YW  
XX9D   7026.5   19 Feb 01:38   XX9D   you work a pirate
PY0F   7001.0   19 Feb 01:38   W6HDG   UP 4.8 tu
XX9D   7026.0   19 Feb 01:36   XX9D   PIRATE!!!
CT9/DL5WS   7023.0   19 Feb 01:36   W0AAA   Up 1
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:35   WD5CSK  
PY0F   7001.0   19 Feb 01:35   PP6EW   qsx 7006
CT9/DL1WS   7023.0   19 Feb 01:35   K5LG  
PJ2/NF9V   7026.0   19 Feb 01:35   AB8O   Tnx!