Top 250   50 MHz   UTC   Spotter   Comment  
W9FNB   50145.0   09 Dec 12:48   NZ5F   54 in el09pn tu
K9DRG   50145.0   09 Dec 12:48   K0KKO   55 into EM48
K9DRG   50145.0   09 Dec 12:48   NZ5F   53 in el09pn
W9DR   50145.0   09 Dec 12:48   K0KKO   53 into EM48
K0TPP   50260.0   09 Dec 12:44   WA5ZFP   EL49<>EM48
WA4CQG   50260.0   09 Dec 12:44   WA5ZFP   EL49<>EM72
K4MOG   50260.0   09 Dec 12:43   WA5ZFP   EL49<>EM73
K0KKO   50145.0   09 Dec 12:41   W4HLR   EM56JB<TR>EM48SK 5/9 tnx
W4HLR   50145.0   09 Dec 12:40   K0KKO   59 into EM48
W4HLR   50145.0   09 Dec 12:38   NZ5F   55 in el09pn tu
K0GUV   50145.0   09 Dec 12:38   K0KKO   53 into EM48
W9DR   50145.0   09 Dec 12:38   NZ5F   57 in el09pn
NZ5F   50145.0   09 Dec 12:37   W4HLR   EM56JB<ES>EL09PN 5/5 tnx
K5VZD   50145.0   09 Dec 12:36   NZ5F   59 in el09pn tu
K4MOG   50260.0   09 Dec 11:50   KD9VV   EN71<MS>EM73
W4IMD   50260.0   09 Dec 11:50   KD9VV   EN71<MS>EM84
OE9KFV   50280.0   09 Dec 11:48   DJ7AO   JN47<MS>JO53 +1 2.6
W9VHF   50260.0   09 Dec 11:30   W4IMD   RAY 73 TNX GM
G3TKN   50280.0   09 Dec 11:11   F4VPC   fyi 15sec tx/rx = normal GL
N9RD   50260.0   09 Dec 10:52   KA1W   FN31KI<MS>EN61NN
KD9VV   50260.0   09 Dec 10:51   KA1W   FN31KI<MS>EN71IB
K0TPP   50260.0   09 Dec 10:30   KA1W   FN31KI<MS>EM48RJ
GW8ASA   50280.0   09 Dec 09:41   DJ7AO   IO81<MS>JO53 +3
SM7CAD   50280.0   09 Dec 08:34   DJ7AO   MSK144 +17 tnx qso
OE6ANG   50280.0   09 Dec 08:29   F4VPC  
G0GGG   50280.0   09 Dec 08:13   EA2ARD   IN93AH<MS>IO80VE MSK144 73
VK6RSX   50304.0   09 Dec 07:32   VK6RO   559 BCN Es 1264km north
VK4CC   50314.5   09 Dec 02:34   VK5WU   FT8: PF95 <-=-> QG62,+05 TU
W5TCX   50313.0   09 Dec 00:30   XE1MEX   CQ EL29<>EK08
W5TRL   50313.0   09 Dec 00:29   XE1MEX   TNX QSO EM10<>EK08
N7NEV   50313.0   09 Dec 00:27   XE1MEX   TNX QSO DM43<>EK08
K4MOG   50313.0   08 Dec 22:32   WB4JPG   EM71GF<TR>EM73QW
YS1MAE   50313.0   08 Dec 21:58   KW4BY   >fl
IW1AZJ   50280.0   08 Dec 21:53   G3YDY   JO01FQ<MS>JN35UB
VK4RSC   50284.0   08 Dec 21:50   VK5JN   Beacon 579 some QSB to QF02jd
SM7CAD   50280.0   08 Dec 21:24   SP3UR   JO92<MS>JO77 CQ MSK144 73
G0MBL   50280.0   08 Dec 21:16   DF5VAE   MSK144 +24 dB - 3sec burn
G3YDY   50280.0   08 Dec 21:15   DF5VAE   MSK144 +4 dB
SM7CAD   50280.0   08 Dec 20:58   G3YDY   JO01FQ<MS>JO77UM
G3YDY   50280.0   08 Dec 20:57   DF5VAE   MSK144 +10 dB
DF5VAE   50280.0   08 Dec 20:56   G3YDY   JO01FQ<MS>JO64RK
G3YDY   50280.0   08 Dec 20:43   DF5VAE   MSK144 +7 dB yes Paul
9A2DI   50280.0   08 Dec 19:19   DL3KUD   MSK144 CQ
K4ZIN   50313.0   08 Dec 19:19   KB5FHK   EM60QK<ES>EM65TV FT8 -12 dB
W3PRS   50125.0   08 Dec 18:44   W4HLR   EM56JB<MS>FN10OD hrd only burn
F4VPC   50280.0   08 Dec 18:10   EA7HG   MSK144 -4 dB
F4VPC   50275.0   08 Dec 17:27   HB9PKP   JN36OV<>IN87VV tnx fr QSO, 73!
HB9FAR   50280.0   08 Dec 17:20   EA7HG   MSK144 -4 dB
DK8NE   50280.0   08 Dec 17:20   EA7HG   MSK144 -2 dB
HB9FAR   50280.0   08 Dec 17:17   DF5VAE   MSK144 +1 dB
HA1AD   50280.0   08 Dec 16:28   DF5VAE   MSK144 +1 dB tnx qso
KV5W   50313.0   08 Dec 16:24   N8JX   cq
HA1AD   50280.0   08 Dec 16:05   SP6CPH   MSK144 +10 dB cq full periods
KC2KAE   50125.0   08 Dec 15:35   N2VJ   Almost Frank!!
W3JHG   50260.0   08 Dec 14:47   KU8Y   EN61UW>FN10BT MS
W0LGQ   50260.0   08 Dec 14:46   AA5C   EM13<MS>EN21
N2VAN   50260.0   08 Dec 14:43   KE8Y   EN91GE<>FN02GA
K7JIZ   50261.5   08 Dec 14:42   W7JLC  
SM5EPO   50280.0   08 Dec 14:35   LA4LN   JP50JA<>JP80MC MSK144/8dB
GI4OWA   50180.0   08 Dec 14:28   DL8BDU   JO43aa>MS<IO64ix +06 MSK144
G0GGG   50180.0   08 Dec 14:27   DL8BDU   JO43aa>MS<IO81ve +01 MSK144
IZ5YFU   50180.0   08 Dec 14:26   DL8BDU   JO43aa>MS<JN53LU +00 MSK144
G0GGG   50280.0   08 Dec 14:25   LA4LN   JP50JA<>IO81VE MSK144/5dB
VE4DRK   50260.0   08 Dec 14:22   AA5C   EM13<MS>EN19
PA2J   50313.0   08 Dec 14:06   G0LFF   IO90WX<TR>JO21JO TU Jasper -12db
KE8FD   50260.0   08 Dec 14:01   KU8Y   EN61UW>EM64JV MS
W4IMD   50260.0   08 Dec 14:01   KU8Y   EN61UW>EM84AB MS
NM3G   50260.0   08 Dec 14:01   KU8Y   EN61UW>EM96MM MS
VE1SKY   50261.4   08 Dec 13:59   KU8Y   EN61UW<>FN74 MSK144
F4VPC   50313.0   08 Dec 13:56   G0LFF   IO90WX<TR>IN87VV TU Kelv -16db
G0GGG   50280.0   08 Dec 13:56   DF5VAE   MSK144 +8 dB
W5LDA   50260.0   08 Dec 13:47   K4MY   EM74RE<>EM15XU tnx
PA2CV   50313.0   08 Dec 13:39   F1BBI   CQ FT8 -17
PE1RBN   50313.0   08 Dec 13:35   F1BBI   tnx qso FT8,73.
W0LGQ   50260.0   08 Dec 13:35   KD9VV   EN71<MS>EN21
W8OZZ   50260.0   08 Dec 13:28   VE1SKY   CQ
K3SX   50260.0   08 Dec 13:28   VE1SKY   rox tu
KC3NPK   50260.0   08 Dec 13:27   VE1SKY   rox tu
W0LGQ   50260.0   08 Dec 13:21   KA8TBW   EN61VV<MS>EN21CI
W5LDA   50260.0   08 Dec 13:13   KD9VV   EN71<MS>EM15
K4MY   50260.0   08 Dec 13:12   KC4AAW   EM85SH<TR>EM74RE MSK144 tnx
KC4AAW   50260.0   08 Dec 13:09   K4MY   EM74RE<>EM85SH tnx jr
DL2IAU   50313.0   08 Dec 13:09   PA2J   heard FT8 JN49>>jo21
KA9CFD   50260.0   08 Dec 13:06   KC4AAW   EM85SH<MS>EN40OM MSK144 tnx
K0GUV   50145.0   08 Dec 13:02   WZ8D   53
WA4CQG   50260.0   08 Dec 13:02   KD9VV   EN71<>EM72
K3SX   50260.0   08 Dec 12:53   K4MY   EM74RE<>FM19MM tnx
G3TKN   50280.0   08 Dec 12:42   EA3ERE   CQ MSK144
KC3NPK   50260.0   08 Dec 12:36   K4MY   EM74RE<>FN00DQ
KA1W   50260.0   08 Dec 12:28   KD9VV   EN71<MS>FN31
VA3TO   50260.0   08 Dec 12:23   KD9VV   EN71<MS>FN03
K9DRG   50145.0   08 Dec 12:23   NZ5F   54 in el09pn
GM4VVX   50313.0   08 Dec 12:20   F4VPC   FT8 +2 dB 1202 Hz
KZ4RR   50145.0   08 Dec 12:19   WZ8D   59 in Ohio
W9DR   50145.0   08 Dec 12:13   NZ5F   55 in el09pn tu
WZ8D   50145.0   08 Dec 12:13   NZ5F   57 big peak in el09pn
KD9VV   50261.5   08 Dec 12:10   KR4SO   MSK144
K0TPP   50145.0   08 Dec 12:10   NZ5F   57 in el09pn
IK4ISR   50313.0   08 Dec 12:08   PA2J   heard FT8 JN54>>jo21
KR4SO   50260.0   08 Dec 12:08   KD9VV   EN71<MS>EM50
EC1AJL   50313.0   08 Dec 12:04   F1BBI   CQ FT8 -17
K0TPP   50260.0   08 Dec 11:58   KC4AAW   EM85SH<MS>EM48RJ MSK144 tnx
IK3SCB   50280.0   08 Dec 11:45   EA7HG   MSK144 -4 dB
HB9LBC   50313.0   08 Dec 11:36   F4VPC   FT8 tu tnx
F5IAE   50313.0   08 Dec 11:33   F4VPC   FT8 +8 dB 1128 Hz
EC1AJL   50313.0   08 Dec 11:24   EB1IC   Richard cqing hrd-16
F5IAE   50280.0   08 Dec 11:16   EA7HG   tnx qso in MSK144 -4 dB
OK1CS   50313.0   08 Dec 11:08   F4VPC   FT8 -12 dB 222 Hz
F5IAE   50280.0   08 Dec 11:05   EA7HG   MSK144 -4 dB
OK7GU   50295.0   08 Dec 11:00   DF5VAE   MSK144 xxxxx
GM0OQV   50280.0   08 Dec 11:00   SP3UR   JO92<MS>IO85 CQ MSK144
IK4ISR   50313.0   08 Dec 11:00   IT9RZR   cq ft8 -12
IK4ISR   50313.0   08 Dec 10:56   IZ2RLO   CQ FT8
DJ7AO   50280.0   08 Dec 10:56   DF5VAE   MSK144 +2 dB tnx qso
IZ2RLO   50313.0   08 Dec 10:50   EA7HG   FT8 -17 dB 1190 Hz
F4VPC   50280.0   08 Dec 10:50   DF5VAE   MSK144 +0 dB
IZ2RLO   50313.0   08 Dec 10:49   IZ2RLO   cq FT8
G0GGG   50152.0   08 Dec 10:44   IK5RLP   JN52LR<MS>IO81VE
IZ1RZO   50152.0   08 Dec 10:43   IK5RLP   JN52LR<TR>JN34QR
GM0OQV   50280.0   08 Dec 10:42   DF5VAE   MSK144 +4 dB
G0PQO   50313.0   08 Dec 10:38   EA3ERE   CQ FT8 -9 dB 1193 Hz
IK5RLP   50152.0   08 Dec 10:35   IK3SCB   cq cq
IK3SCB   50152.0   08 Dec 10:34   IK5RLP   JN52LR<MS>JN55PE
GW4MBN   50313.0   08 Dec 10:33   EA3ERE   CQ FT8 -12 dB 685 Hz
IK3SCB   50137.0   08 Dec 10:24   ON8DM  
9A2DI   50280.0   08 Dec 10:21   DF5VAE   MSK144 +5 dB
IK4ISR   50280.0   08 Dec 10:21   DF5VAE   MSK144 +13 dB
ON8DM   50152.0   08 Dec 10:18   IK5RLP   JN52LR<MS>JO11
IK3SCB   50137.0   08 Dec 10:18   F4VPC   IN87VV<>JN55PE CQ GL
IK5RLP   50152.0   08 Dec 10:18   ON8DM   thx cq 6
F4VPC   50130.0   08 Dec 10:14   IK3SCB   cq cq
IW1AZJ   50313.0   08 Dec 10:11   ON8DM  
IK4ISR   50313.0   08 Dec 10:10   ON8DM  
K0TPP   50260.0   08 Dec 09:59   KA1W   FN31KI<MS>EM48RJ
F8RZ   50280.0   08 Dec 09:58   ON8DM  
OE9KFV   50280.0   08 Dec 09:58   ON8DM  
HB9FAR   50280.0   08 Dec 09:58   ON8DM  
F4VPC   50280.0   08 Dec 09:57   ON8DM  
OE9KFV   50280.0   08 Dec 09:50   OZ1MFP   JO55SK<>JN47 tnx GD
DK2GOX   50280.0   08 Dec 09:49   EA7HG   MSK144 -4 dB
IS0AWZ   50280.0   08 Dec 09:05   EA7HG   MSK144 +24 dB
GW4MBN   50280.0   08 Dec 09:01   DJ7AO   MSK144 +6 dB
ON8DM   50286.0   08 Dec 08:58   EA2ARD   IN93AH<MS>JO10JT MSK144 73
9A2DI   50280.0   08 Dec 08:57   OZ1MFP   JO55SK<>JN95 tnx qso GD
IK3SCB   50280.0   08 Dec 08:48   EA2ARD   IN93AH<MS>JN55PE MSK144 73
OZ1MFP   50280.0   08 Dec 08:33   DJ7AO   MSK144 +2db
YL2GJX   50280.0   08 Dec 08:30   DJ7AO   MSK144 +5db
YL2GJX   50280.0   08 Dec 08:27   F4VPC   MSK144 +5 dB
GW8ASA   50280.0   08 Dec 08:21   LA9AKA   JP20mm <MS> IO81ap
S51KK   50280.0   08 Dec 07:55   OZ1MFP   JO55SK<>JN76 tnx
SM0MLZ   50280.0   08 Dec 07:51   F4VPC   IN87<ES>JO99 vfb tnx
W9JN/B   50062.0   08 Dec 03:53   AI5I   DM65XR<ES>EN54
WZ8D   50125.0   08 Dec 03:38   W4HLR   EM56JB<ES>EM89 5/5 tnx
K9SQU   50313.0   08 Dec 03:38   AI5I   DM65XR<ES>EN62
K0GPA   50125.0   08 Dec 03:26   W4HLR   EM56JB<ES>DM79MM 5/4 tnx
W0AKW   50125.0   08 Dec 03:24   W4HLR   EM56JB<ES> 5/1 tnx
W4HLR   50125.0   08 Dec 03:21   W0PSY  
WD9EGE   50313.0   08 Dec 03:16   AI5I   DM65XR<ES>EN54
W0RUN   50125.0   08 Dec 03:14   W4HLR   EM56JB<ES>DN70 5/6 to 4/4 qsb tnx
VK3DFR   50314.5   08 Dec 02:45   VK3ZVE   FT8 Sent:-09db Rcvd:+00db
K5EPD   50313.0   08 Dec 02:40   W7OUU   DN22SN<ES>EM10AD Tnx FT8
K4TQR/B   50059.1   08 Dec 02:21   VE2XK   FN07<ES>EM63 in/out
ZL7DX   50315.0   08 Dec 02:10   VK3ZVE   FT8 Sent:+07db Rcvd:-02db
WB0RMO/B   50060.3   08 Dec 01:59   VE2XK   FN07<ES>EN10 579
VK5/SP3GZJ   50313.9   08 Dec 01:54   VK5WU   FT8: TU
ZL7DX   50313.0   08 Dec 01:39   VK3DRH   ft8 tnx FB
VK2XAB   50315.1   08 Dec 01:36   VK3ZVE   FT8 Sent:-10db Rcvd:-15db
VK2BC   50315.1   08 Dec 01:34   VK3ZVE   FT8 Sent:+04db Rcvd:+03db
WB0RMO/B   50060.1   08 Dec 01:33   VE2XK   FN07<ES>EN10 539
VK4SN   50313.9   08 Dec 01:27   VK5WU   FT8: PF95 <-=-> QG62,+05 TU
VK2JDS   50315.1   08 Dec 01:26   VK3ZVE   FT8 Sent:-06db Rcvd:-07db
VK2DVZ   50315.1   08 Dec 01:12   VK3ZVE   FT8 Sent:-05db Rcvd:-11db
N7NEV   50313.0   08 Dec 01:09   VE2XK   FN07<ES>DM43 TU FT8 2XES
VE4DRK   50313.0   08 Dec 01:06   VA3WV   EN93XP<>EN19MM FT8
AE0N   50313.0   08 Dec 00:59   AC2PB   FN20WT<ES>EN35AB 73
KA0JW   50313.0   08 Dec 00:58   AC2PB   FN20WT<ES>EN34DB swl
KA0JW   50313.0   08 Dec 00:56   WA1EAZ   FN42HM<>EN34DB TNX FT8 FN42
VE2XK   50313.0   08 Dec 00:55   K4YYL   FT8 EM84<>FN07
VE4DRK   50313.0   08 Dec 00:54   AC2PB   FN20WT<ES>EN19LU
WA9WFA   50313.0   08 Dec 00:53   AC2PB   FN20WT<ES>EN35LB 73
WA9WFA   50313.0   08 Dec 00:49   VA3WV   EN93XP<>EN35LB FT8
AE0N   50313.0   08 Dec 00:41   WA1EAZ   FN42HM<>EN35AB TNX FT8 FN42
W4KBX   50313.0   08 Dec 00:39   VE2XK   FN07<ES>EL98 TU FT8 qso
OH1QX   50280.1   08 Dec 00:34   OK7GU   MSK144
VE4VHF/B   50036.0   08 Dec 00:34   WA1EAZ   FN42HM<>EN19 579 into FN42
VE4VHF/B   50035.9   08 Dec 00:33   NZ3M  
K0GUV/B   50008.0   08 Dec 00:33   NZ3M  
KN4SGF   50313.0   08 Dec 00:32   VE2XK   FN07<ES>EM94 TU FT8 qso
N8PUM/B   50068.0   08 Dec 00:28   K2ZD   EN66 599 NY
VE4VHF/B   50036.0   08 Dec 00:27   K2ZD   EN19
VK4BLK   50315.5   08 Dec 00:26   VK3ZVE   MFSK Sent:+04db Rcvd:-10db
WA9WFA   50313.0   08 Dec 00:19   WA1EAZ   FN42HM<>EN46 TNX FT8 FN42
KZ9O/B   50061.5   08 Dec 00:18   VE2XK   FN07<AUR>EN46 599
VK5ZK   50315.2   08 Dec 00:17   VK3ZVE   MFSK Sent:-06db Rcvd:-13db
WA9WFA   50313.0   08 Dec 00:14   VE2XK   FN07<ES>EN46 TU FT8 qso
VK4EZC   50315.2   08 Dec 00:09   VK3ZVE   FT8 Sent:-16db Rcvd:-14db
K0GUV/B   50008.0   08 Dec 00:05   VE2XK   FN07<ES>EN26 579
K0GUV/B   50008.0   08 Dec 00:00   VE2XK   FN07<ES>EN26 529
K8EB/B   50065.0   07 Dec 23:57   VE2XK   FN07<ES>EN73 599
W9JN/B   50062.4   07 Dec 23:55   VE2XK   FN07<ES>EN54 539
K9APW/B   50060.6   07 Dec 23:55   VE2XK   FN07<ES>EN53 589 no human
K9APW/B   50060.6   07 Dec 23:51   VE2XK   FN07<ES>EN53 569
K9APW/B   50060.6   07 Dec 23:49   VE2XK   FN07<ES>EN53 529
VE9HF   50313.0   07 Dec 23:46   KC4AAW   EM85SH<ES>FN65QX FT8 Tnx 73
VK5PW   50314.3   07 Dec 23:45   VK3ZVE   FT8 Sent:-09db Rcvd:-12db
N1EVK   50313.0   07 Dec 23:41   KC4AAW   EM85SH<ES>FN42JP FT8 Tnx 73
VK2FAD   50110.7   07 Dec 23:34   ZL3GA   CW. First Es of seas
VK2FAD   50110.7   07 Dec 23:34   ZL3GA   First Es of season 4
AB4WL   50313.0   07 Dec 23:33   WA1EAZ   FN42HM<>EM63MM TNX FT8 FN42
VK2ARL   50314.3   07 Dec 23:32   VK3ZVE   FT8 Sent:-02db Rcvd:-01db
VE9HF   50313.0   07 Dec 23:19   W4IMD   ANDRE 73 TNX
VK4PY   50314.8   07 Dec 23:12   VK3ZVE   FT8 Sent:+03db Rcvd:-04db
ZL3AC   50150.0   07 Dec 23:05   ZL3GA   VHF field day
ZL3AC   50130.0   07 Dec 23:04   ZL3GA   VHF field day
NL7XM/B   50075.1   07 Dec 22:55   VE2XK   FN07<ES>FN20 539
VK4EM   50314.8   07 Dec 22:54   VK3ZVE   FT8 Sent:+08db Rcvd:+07db
VK4EMS   50314.8   07 Dec 22:48   VK3ZVE   FT8 Sent:+02db Rcvd:-18db
OH8MGK   50280.0   07 Dec 22:46   SP3UR   JO92<MS>KP23 MSK144 TU 4QSO +19dB
KA9DQB   50313.0   07 Dec 22:45   WA1EAZ   FN42HM<>EN62AB TNX FT8 FN42
KC8YJB   50313.0   07 Dec 22:43   WA1EAZ   FN42HM<>EN91EG TNX FT8 FN42
IZ5YFU   50280.0   07 Dec 22:29   SP3UR   JO92<MS>JN53 MSK144 TU 4QSO
N2GHR/B   50078.0   07 Dec 22:23   VE2XK   FN07<ES>FN30 559
ZL3AC   50150.0   07 Dec 22:22   ZL3GA   VHF contest
VK4BLK   50314.8   07 Dec 22:05   VK3ZVE   FT8 Sent:+08db Rcvd:-01db
VK4ZB   50314.8   07 Dec 22:01   VK3ZVE   FT8 Sent:+13db Rcvd:+05db
FK4RD   50313.0   07 Dec 21:59   VK2ZMT   Yves 5-7 Thx for contact
SA7CND   50280.0   07 Dec 21:33   SP3UR   JO92<MS>JO76 MSK144 TU 4QSO
ZL3AC   50150.0   07 Dec 21:23   ZL3GA   VHF Field day
FK8HA   50150.0   07 Dec 21:12   VK2FZR  
FK8HA   50313.0   07 Dec 21:05   VK2ZMT   FT8 +15db Thx Patrice
VE2XK   50313.0   07 Dec 20:00   K2KA   FT8 @1822z -10 into FN42
SK0TM   50313.0   07 Dec 19:01   G0GGG   GE Stig in/out
N5KS   50313.0   07 Dec 18:35   KB5FHK   EM60QK<ES>DM95BE FT8 -13dB
F4VPC   50280.0   07 Dec 18:24   DF5VAE   MSK144 +2 dB
HB9FAR   50280.0   07 Dec 18:24   DF5VAE   MSK144 +4 dB
AC4VM   50313.0   07 Dec 18:10   W4IMD   RICKY 73
K4RZ   50313.0   07 Dec 18:06   N8JX   cq
WA2GSX   50313.0   07 Dec 18:05   K2KA   FT8 -13 FN42
WQ5S   50313.0   07 Dec 18:02   W4IMD   BRAD 73
N5KS   50313.0   07 Dec 18:01   W4IMD   KIM 73
SP8SN   50280.0   07 Dec 17:51   DF5VAE   MSK144 +0 dB
W0LGQ   50313.0   07 Dec 17:34   W4IMD   GREG 73
EM83   50313.0   07 Dec 17:24   N0LL   EM09<ES>
DK9SU   50280.0   07 Dec 17:20   SP3UR   JO92<MS>JN48 SRI CORR CALL
DK8SU   50280.0   07 Dec 17:19   SP3UR   JO92<MS>JN48 MSK144 TU 73
9A2DI   50280.0   07 Dec 16:59   DF5VAE   MSK144 +4 dB
W2ZDP   50313.0   07 Dec 16:55   N0LL   EM09<ES>FM04 1652Z
CT1HIX   50280.0   07 Dec 16:26   M0CTP   MSK144 +12 dB IN52<>IO93
CT1HIX   50280.0   07 Dec 16:22   M0CTP   MSK144 +0 dB
EA2ARD   50286.0   07 Dec 16:17   M0CTP   MSK144 +12 dB