Top 250   24 MHz   UTC   Spotter   Comment  
W4GOG   24970.0   25 Jun 21:18   FG4NO   Tnx Qso
TG9ANF   24915.0   25 Jun 20:36   TG9ANF  
YV5DRN   24915.0   25 Jun 20:23   YV4DHS   fk60 ft8
HC1AN   24915.0   25 Jun 20:13   NR1DX   EL87<>
YV5DRN   24915.0   25 Jun 20:12   NR1DX   EL87<>FK60EG
EA6ATU   24915.0   25 Jun 19:13   DL3GCB   FT8
MM0JTV   24915.0   25 Jun 19:09   DL3GCB   FT8
IZ2DMV   24915.0   25 Jun 19:07   DL3GCB   FT8
GB19CGW   24903.0   25 Jun 18:54   I2BRT  
GB19CGW   24903.0   25 Jun 18:47   SV1RUX   CWC
KD0UNI   24915.0   25 Jun 18:02   WA8QYJ   FT8
DL8UFO   24916.0   25 Jun 15:44   EB3TC   JN01XL<>JO61XN FT8 Sent: 01 Rcvd: 03
SQ9NKX   24916.0   25 Jun 15:39   EB3TC   JN01XL<>JO90QL FT8 Sent: 05 Rcvd: 01
WX4G   24916.5   25 Jun 15:00   EB3TC   JN01XL<>EL87WC FT8 Sent: -17 Rcvd: -15
F1TZE   24916.2   25 Jun 14:32   EB3TC   JN01XL<>JN09WK FT8 Sent: -01 Rcvd: 07
F8AEJ   24916.2   25 Jun 14:27   EB3TC   JN01XL<>JN08QS FT8 Sent: 01 Rcvd: 09
EA5QI   24915.0   25 Jun 14:27   NN4X   IM99 > EL98jh
NN4X   24916.2   25 Jun 14:10   EB3TC   JN01XL<>EL98JH FT8 Sent: -14 Rcvd: -03
EB3TC   24915.0   25 Jun 14:08   WX4G   FT8 -16 IN FL
SM7BHM   24916.2   25 Jun 14:04   EB3TC   JN01XL<>JO76BA FT8 Sent: -14 Rcvd: -16
GB19CGI   24915.0   25 Jun 14:02   NN4X   > EL98jh
IT9IVE   24916.2   25 Jun 13:57   EB3TC   JN01XL<>JM76JU FT8 Sent: -13 Rcvd: -08
G0CKP   24916.2   25 Jun 13:53   EB3TC   JN01XL<>JO01DG FT8 Sent: -01 Rcvd: 14
F5UJQ   24915.0   25 Jun 13:52   NN4X   IN94 > EL98jh
EB3TC   24915.0   25 Jun 13:51   NN4X   JN01 > EL98jh
SP6OPZ   24915.0   25 Jun 13:51   NN4X   JO81 > EL98jh
LA6UL   24916.2   25 Jun 13:42   EB3TC   JN01XL<>JP22XL FT8 Sent: -14 Rcvd: 05
GB1CGI   24939.0   25 Jun 13:30   HB9DRW   tyvm Simon 73
GB19CGI   24939.0   25 Jun 13:28   DL7JV   cq
GB19ENG   24941.0   25 Jun 13:24   SA6PIS   Tnx QSO
GB19OT   24907.5   25 Jun 13:24   G4BEE   CWC - Dipole Only
GB19ENG   24941.0   25 Jun 13:17   SP2EWQ   10m SSB, maybe?
GB19SG   24910.0   25 Jun 12:58   GW4BVJ   CWC
GB19ENG   24941.0   25 Jun 12:55   SM5ELC  
GB19IND   24940.0   25 Jun 12:40   DK7DU   vy deep QSB, tu
GB19IND   24940.0   25 Jun 12:40   F4VSE   TU
GB19IND   24940.0   25 Jun 12:32   G6UW  
GB19IND   24894.0   25 Jun 12:17   G6UW  
GB19TG   24955.0   25 Jun 12:16   SM4EMO  
GB19TG   24955.0   25 Jun 12:10   M0AID  
GB19OT   24907.5   25 Jun 12:06   G4BEE   CWC CW - Only dipole !
GB19ENG   24896.0   25 Jun 11:56   G4PVM   SES Hamlogs award
GB19RG   24915.0   25 Jun 11:51   9A6CC   tnx for ft8,Ivan,73
UZ1WW   24916.2   25 Jun 11:46   EB3TC   JN01XL<>KN19XV FT8 Sent: -15 Rcvd: -07
SV3GLL   24916.9   25 Jun 11:43   US3EW   FT8
SP3CUG   24916.3   25 Jun 11:30   EB3TC   JN01XL<>JO82IE FT8 Sent: -17
GB19SG   24920.0   25 Jun 11:19   SP2EWQ   LOUD...
GB19SG   24920.0   25 Jun 11:19   SP2EWQ   RTTY sri...
DK1MBY   24916.6   25 Jun 11:18   EB3TC   JN01XL<>JN58KG FT8 Sent: -09 Rcvd: 00
G3MPN   24916.6   25 Jun 11:16   EB3TC   JN01XL<>JO02NN FT8 Sent: 03 Rcvd: 07
GB4LD   24916.2   25 Jun 11:09   EB3TC   JN01XL<>IN79JX FT8 Sent: -12 Rcvd: -03
GB19RG   24915.0   25 Jun 11:00   HA3MN   FT8
9K2HQ   24915.0   25 Jun 10:59   HA3MN   FT8
EI4DQ   24916.6   25 Jun 10:54   EB3TC   JN01XL<>IO51WU FT8 Sent: -05 Rcvd: 06
HB9CRE   24916.6   25 Jun 10:44   EB3TC   JN01XL<>JN36SW FT8 Sent: -08 Rcvd: 02
GB19RG   24915.0   25 Jun 10:42   M0OXO  
G3LHJ   24916.6   25 Jun 10:41   EB3TC   JN01XL<>IO80EM FT8 Sent: -10 Rcvd: 03
G4OWT   24916.6   25 Jun 10:39   EB3TC   JN01XL<>IO90XV FT8 Sent: 03 Rcvd: 03
EV19ROW   24898.0   25 Jun 10:37   SV1RUX   CQ
GB19HL   24895.5   25 Jun 10:34   G4BYG   sri vy high qrn today
GB19HL   24895.5   25 Jun 10:31   HA6VH  
GB19HL   24895.5   25 Jun 10:27   HA5OW   tnx CW 73
GB19HL   24895.6   25 Jun 10:27   SP2EWQ   pse, turn to SP, pse..
EV19ROW   24898.0   25 Jun 10:22   EW8OM  
GB19HL   24895.5   25 Jun 10:19   G4BYG   cwc
9K2HQ   24915.0   25 Jun 10:16   HA3MN   ft8, TU FR NEW BAND, 73!
GB19RG   24896.0   25 Jun 10:09   G4RCG   CWC CQ
SO6R   24916.5   25 Jun 08:36   EB3TC   JN01XL<>JO81OE FT8 Sent: -19 Rcvd: 05
SP6FXY   24916.5   25 Jun 08:35   EB3TC   JN01XL<>JO70KB FT8 Sent: -09 Rcvd: 20
IK8YFU   24916.5   25 Jun 08:31   EB3TC   JN01XL<>JM88AJ FT8 Sent: 01 Rcvd: 03
SQ6WZ   24916.5   25 Jun 08:27   EB3TC   JN01XL<>JO81KG FT8 Sent: -15 Rcvd: 11
OK2MEZ   24916.5   25 Jun 08:25   EB3TC   JN01XL<>JN89RL FT8 Sent: -18 Rcvd: 03
DJ9WH   24916.5   25 Jun 08:19   EB3TC   JN01XL<>JN57QR FT8 Sent: 11 Rcvd: 16
E77VM   24916.5   25 Jun 08:18   EB3TC   JN01XL<>JN83RF FT8 Sent: -14 Rcvd: 22
EB3TC   24915.0   25 Jun 08:16   E77VM   Tnx
9A4ZM   24916.5   25 Jun 08:12   EB3TC   JN01XL<>JN64WU FT8 Sent: 00 Rcvd: 13
SQ9KFZ   24916.2   25 Jun 07:34   EB3TC   JN01XL<>JO90NU FT8 Sent: -20 Rcvd: 01
GB19HL   24902.0   25 Jun 07:25   G4BYG  
XZ2B   24895.0   25 Jun 03:30   US0CD   tnx QSO
K1FE   24915.3   24 Jun 21:12   G7OGX   FT8 THANKS ROBERT
GB19CJ   24915.0   24 Jun 21:08   NR1DX   EL87<>IN89VF
EB3JT   24916.2   24 Jun 21:04   EB3TC   JN01XL<>JN01UI FT8 Sent: -07 Rcvd: -14
GB19CJ   24915.0   24 Jun 20:52   NN4X   > EL98jh
GB19CJ   24915.0   24 Jun 20:51   MI0JZZ   tnx
GB19EB   24915.0   24 Jun 20:43   G8GNI   cwc ft8
7X2TT   24915.0   24 Jun 20:29   IK2PZC   SHAKAR 73
GB19CJ   24915.0   24 Jun 20:29   SP9TBT   FT8
EB3TC   24915.0   24 Jun 20:25   SM2OTU   KP16OR<ES>JN01XL
F8VNU   24915.0   24 Jun 20:25   SM2OTU   KP16OR<ES>JN13QH
GB19AFG   24902.9   24 Jun 20:22   EA5KY   Thanks for beaming antenna to South!!!
GB19SG   24915.0   24 Jun 20:20   MW0LGE   CWC CQ
GB19AFG   24902.9   24 Jun 20:18   IU2MCH   CW)))))TNX 73S(((((
GB19AFG   24902.9   24 Jun 20:12   I2BRT  
OZ1PIF   24916.0   24 Jun 20:10   IU7BPL   tnx qso 73 FT8
GB19AFG   24902.9   24 Jun 20:10   DG5NGS   very strong 9+20
GB19AFG   24903.0   24 Jun 20:06   HA6VH  
GB19AFG   24903.0   24 Jun 19:57   DL2LVM   59/59
F/FK8IK   24897.0   24 Jun 19:57   GM3YOR   clg CQ
GB19EB   24921.0   24 Jun 19:53   G8GNI   CWC RTTY
5T5PA   24915.0   24 Jun 19:51   N3SL   FT8
M0HDX   24916.8   24 Jun 19:44   W5HD   FT8
M0HDX   24915.0   24 Jun 19:38   NN4X   > EL98jh
HA1BL   24915.0   24 Jun 19:30   DK2CF   not complete NIL
5T5PA   24916.3   24 Jun 19:24   KD5M   FT8
EA7YT   24916.1   24 Jun 19:15   EB3TC   JN01XL<>IM76SR FT8 Sent: 09 Rcvd: -21
EA7IDH   24916.2   24 Jun 19:13   EB3TC   JN01XL<>IM86FS FT8 Sent: -05 Rcvd: 04
K0MLD   24915.0   24 Jun 19:10   F4ESV  
TK4LS   24915.0   24 Jun 19:09   OK1ASG   FT8 -05dB from JN42 2069Hz
MM0JTV   24916.2   24 Jun 19:06   EA7YT   FT8
MU0FAL   24915.0   24 Jun 19:04   OK1ASG   FT8 -08dB from IN89 2030Hz
TK4LS   24915.0   24 Jun 19:03   EA5FZJ   FT8 73 Laurent TNX
KL2R   24915.0   24 Jun 19:02   K4LG   Alaska FT8
TK4LS   24917.0   24 Jun 19:01   EA7YT   FT8
5T5PA   24916.4   24 Jun 19:00   EA7YT   FT8
5B19CWC   24915.0   24 Jun 18:50   YU7RIM  
W3WTE   24915.0   24 Jun 18:45   K4LG   Deleware FT8
5T5PA   24916.3   24 Jun 18:38   IW6OMM   FT8
5T5PA   24915.0   24 Jun 18:37   EA5FZJ   FT8 TNX 73 GOOD SGN
5T5PA   24915.0   24 Jun 18:35   ON6NL   FT8 Loud!
LX1ER   24915.0   24 Jun 18:34   NN4X   > EL98jh
9K2HQ   24915.0   24 Jun 18:34   EA5FZJ   FT8 73 tnx
MM1JWF   24916.8   24 Jun 18:31   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
MM1JWF   24915.8   24 Jun 18:31   EB3TC   JN01XL<>IO75SW FT8 Sent: -17 Rcvd: -10
OZ4TX   24917.2   24 Jun 18:29   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
GM0OBX   24915.8   24 Jun 18:28   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
5T5PA   24916.4   24 Jun 18:27   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
SM7BHM   24916.0   24 Jun 18:24   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
9K2HQ   24916.5   24 Jun 18:24   EB3TC   JN01XL<>LL49BD FT8 Sent: -17 Rcvd: -18
W0OS   24915.0   24 Jun 18:20   K4LG   N Dakota FT8
MM0JTV   24916.7   24 Jun 18:18   F1DSZ   FT8 TU and 73 from JN06FN
OZ1PIF   24916.1   24 Jun 18:12   EB3TC   JN01XL<>JO65AN FT8 Sent: -15 Rcvd: -22
EA4SE   24916.1   24 Jun 18:11   EB3TC   JN01XL<>IM88BX FT8 Sent: -11 Rcvd: -14
9K2HQ   24915.0   24 Jun 18:08   NN4X   LL49 > EL98jh
M0HDX   24916.8   24 Jun 18:06   EB3TC   JN01XL<>IO92GW FT8 Sent: -15 Rcvd: -21
F1ULQ   24915.0   24 Jun 18:02   E77VM   Tnx
5T5PA   24915.0   24 Jun 18:01   RA6HMS   tnx QSO QSL- 17 -17
OZ1PGB   24916.1   24 Jun 17:59   EB3TC   JN01XL<>JO45WU FT8 Sent: -10 Rcvd: -06
5T5PA   24915.0   24 Jun 17:56   IK1YPH   FT8
M0SSK   24915.0   24 Jun 17:56   E77VM   Tnx
HB0/DH3RD   24915.0   24 Jun 17:56   EA5FZJ   FT8 TNX 73...
KH7XS   24915.0   24 Jun 17:55   NN4X   BK29 > EL98jh CQ EU
HB0/DH3RD   24915.0   24 Jun 17:54   EA7BZO   Tnx Dirk FT8 - 73
R6AV   24915.0   24 Jun 17:52   E77VM   Tnx
KH7XS   24915.0   24 Jun 17:51   F4ESV   FT8 TNX NEW ONE
SV9FBK   24915.9   24 Jun 17:49   IU7GRJ   FT8 SENT: -01 RCVD: +10
EA3DNC   24916.8   24 Jun 17:42   EB3TC   JN01XL<>JN01VT FT8 Sent: -12 Rcvd: 02
KH7XS   24915.4   24 Jun 17:42   K1RI   FT8 -08 in RI
OK2ZI   24915.0   24 Jun 17:40   F4ESV   TNX MY FRIEND
HB0/DH3RD   24915.0   24 Jun 17:34   NN4X   > EL98jh
DF7TV   24915.0   24 Jun 17:34   NN4X   JN48 > EL98jh
K9NR   24916.8   24 Jun 17:30   EB3TC   JN01XL<>EN61CC FT8 Sent: -16 Rcvd: -19
OD5ZF   24916.8   24 Jun 17:26   EB3TC   JN01XL<>KM74VJ FT8 Sent: -07 Rcvd: -05
OE3DEC   24960.0   24 Jun 17:21   OE3XAS   CQ 12m
CT1AOZ   24915.5   24 Jun 17:11   EB3TC   JN01XL<>IM59HD FT8 Sent: -04 Rcvd: -04
OE3DXA   24916.8   24 Jun 17:10   WW3A  
F4ESV   24916.3   24 Jun 17:08   WW3A  
OK1FRG   24917.1   24 Jun 17:06   WW3A  
5B19CWC   24915.0   24 Jun 17:05   PA4X   73 tnx
IZ7XNB   24915.4   24 Jun 17:04   EB3TC   JN01XL<>JN80MV FT8 Sent: -05 Rcvd: 01
DM8T   24954.0   24 Jun 17:03   M0NTI   5/9 paul 73
OK2ZI   24915.9   24 Jun 17:02   WW3A  
WX4G   24915.0   24 Jun 16:59   PA4X   tnx 73
TA1HZ   24915.0   24 Jun 16:58   NN4X   > EL98jh
DM8T   24954.0   24 Jun 16:57   G7BXU  
WX4G   24916.5   24 Jun 16:52   OE3DXA   FT8
EA8ACW   24915.6   24 Jun 16:50   EB3TC   JN01XL<>IL28GC FT8 Sent: 00 Rcvd: 08
5T5PA   24915.8   24 Jun 16:49   RO7F   FT8
5T5PA   24915.0   24 Jun 16:49   OK2LI   FT8 +10 tnx 73!
M0HDX   24944.0   24 Jun 16:48   2E0MNG   Calling DX With 2E0MNG
DM8T   24954.0   24 Jun 16:47   MI6LFU   59+ 73 Good Dx Paul
9H1KR   24915.6   24 Jun 16:46   EB3TC   JN01XL<>JM75EU FT8 Sent: -12 Rcvd: 05
7X2KF   24915.0   24 Jun 16:45   PA4X   tnx Karim
Z310WCA   24901.0   24 Jun 16:41   Z37CEF   WCA Z3-012
DM8T   24954.0   24 Jun 16:39   2E0MNG  
5T5PA   24915.0   24 Jun 16:37   K1RI   FT8
M0HDX   24944.0   24 Jun 16:29   2E1RDX   jim cq
KB8U   24915.5   24 Jun 16:26   EA2DDE   tnx QSO
NF3R   24915.0   24 Jun 16:24   F4ESV   TNX NEW BAND
S50R   24915.0   24 Jun 16:20   NN4X   JN76 > EL98jh
5B19CWC   24915.0   24 Jun 16:20   9A1CC   1615
K4XP   24917.0   24 Jun 16:17   EB3TC   JN01XL<>EM84XW FT8 Sent: -11 Rcvd: -13
5T5PA   24915.0   24 Jun 16:14   F4ESV   TNX NEW BAND
S50R   24916.1   24 Jun 16:09   EB3TC   JN01XL<>JN76FC FT8 Sent: 01 Rcvd: 14
PA9CC   24915.0   24 Jun 16:05   NN4X   JO32 > EL98jh
5T5PA   24915.0   24 Jun 16:05   NN4X   > EL98jh
5T5PA   24915.9   24 Jun 15:58   EB3TC   JN01XL<>IL10LW FT8 Sent: 08 Rcvd: 05
5T5PA   24915.0   24 Jun 15:57   IK4PLW   FT8 TNX
5T5PA   24915.0   24 Jun 15:45   PA4X   cq NA
GI4SNA   24915.0   24 Jun 15:44   NN4X   > EL98jh
MW1CFN   24915.0   24 Jun 15:43   NN4X   IO73 > EL98jh
PA4X   24915.0   24 Jun 15:42   NN4X   JO20 > EL98jh
5B19CWC   24915.0   24 Jun 15:42   NN4X   > EL98jh
PY2LCD   24916.8   24 Jun 15:41   EB3TC   JN01XL<>GG66PM FT8 Sent: -19 Rcvd: -18
EA7IM   24916.0   24 Jun 15:10   EB3TC   JN01XL<>IM66WJ FT8 Sent: -19 Rcvd: -07
KB8U   24915.0   24 Jun 15:03   EA3GJO   FT8 tnx 73
OE4ATS   24916.0   24 Jun 15:02   EB3TC   JN01XL<>JN87KU FT8 Sent: -04 Rcvd: 10
5B19CWC   24915.0   24 Jun 14:30   NN4X   > EL98jh
MU0FAL   24917.0   24 Jun 14:16   EB3TC   JN01XL<>IN89RL FT8 Sent: -10 Rcvd: 03
UX6IR   24916.0   24 Jun 14:07   EB3TC   JN01XL<>KN87RO FT8 Sent: -20 Rcvd: -19
CT2FPY   24916.0   24 Jun 13:48   EB3TC   JN01XL<>IN50QN FT8 Sent: -08 Rcvd: 05
RZ6LY   24916.0   24 Jun 13:45   EB3TC   JN01XL<>LN06HN FT8 Sent: -13 Rcvd: -04
KB8U   24916.0   24 Jun 13:43   EB3TC   JN01XL<>EN71RX FT8 Sent: -18 Rcvd: -07
W4UWC   24915.0   24 Jun 13:41   VE3PV   FT-8, kentucky
PA4X   24915.4   24 Jun 13:39   EB3TC   JN01XL<>JO20VX FT8 Sent: -05 Rcvd: 05
NN4X   24915.4   24 Jun 13:35   EB3TC   JN01XL<>EL98JH FT8 Sent: -18 Rcvd: -01
EB3TC   24915.0   24 Jun 13:26   NN4X   JN01 > EL98jh
M3ZZF   24915.4   24 Jun 13:27   EB3TC   JN01XL<>IO91KO FT8 Sent: -06 Rcvd: 12
PC2L   24915.4   24 Jun 13:25   EB3TC   JN01XL<>JO32JJ FT8 Sent: -12 Rcvd: -03
CT1GFQ   24915.0   24 Jun 13:11   F5ADE  
GB19SL   24897.2   24 Jun 12:41   HB9FKK  
GB19SL   24897.2   24 Jun 12:35   EA1CS   IOTA EU005 Booming
GB19SL   24897.0   24 Jun 12:32   G4TUK   G4TUK
GW4OKT   24902.9   24 Jun 12:16   W3LPL   Heard in PA
LZ2JE   24916.2   24 Jun 11:47   EB3TC   JN01XL<>KN13XL FT8 Sent: 03 Rcvd: -04
9H5JO   24968.0   24 Jun 11:41   EC5KY   TNX 73
EC5KY   24968.0   24 Jun 11:38   EC5AMK   CQ CQ CQ 12 SSB
F1DPI   24916.2   24 Jun 11:36   EB3TC   JN01XL<>JN08QR FT8 Sent: 04 Rcvd: 16
DL2AVJ   24916.2   24 Jun 11:29   EB3TC   JN01XL<>JO50TQ FT8 Sent: -14 Rcvd: 00
ON6NL   24916.2   24 Jun 11:27   EB3TC   JN01XL<>JO21UE FT8 Sent: -04 Rcvd: 19
ON6NL   24915.5   24 Jun 11:25   VE3BW  
W1UJ   24916.2   24 Jun 11:23   EB3TC   JN01XL<>FN42BB FT8 Sent: -20 Rcvd: -17
M1PAH   24916.2   24 Jun 11:09   EB3TC   JN01XL<>IO92OK FT8 Sent: -08 Rcvd: 06
DK3WL   24916.2   24 Jun 11:02   EB3TC   JN01XL<>JO50SV FT8 Sent: -03 Rcvd: 01
SV1DAR   24916.0   24 Jun 10:59   EB3TC   JN01XL<>KM17VX FT8 Sent: -14 Rcvd: -10
OZ1HWQ   24916.0   24 Jun 10:56   EB3TC   JN01XL<>JO65CX FT8 Sent: -04 Rcvd: -10
IU8CNE   24915.9   24 Jun 10:51   EB3TC   JN01XL<>JN71CC FT8 Sent: -09 Rcvd: -04
MI0OBC   24915.9   24 Jun 10:50   EB3TC   JN01XL<>IO74EP FT8 Sent: -09 Rcvd: -04
DL2IC   24915.9   24 Jun 10:49   EB3TC   JN01XL<>JO30BR FT8 Sent: -13 Rcvd: 15
DD8UW   24915.9   24 Jun 10:47   EB3TC   JN01XL<>JO40ED FT8 Sent: 00 Rcvd: 09
DL4UE   24915.9   24 Jun 10:46   EB3TC   JN01XL<>JN39SL FT8 Sent: 00 Rcvd: 06
DL1EZ   24915.9   24 Jun 10:45   EB3TC   JN01XL<>JO30WH FT8 Sent: 02 Rcvd: 07
OZ1ZD   24915.9   24 Jun 10:39   EB3TC   JN01XL<>JO46HI FT8 Sent: 03 Rcvd: 12
GB19SG   24970.1   24 Jun 10:22   DK3GG   SES CQ
GB19SG   24970.0   24 Jun 10:17   EC3AAJ   IOTA EU005 CRICKET WORLD CUP
GB19SG   24970.0   24 Jun 10:16   GW4BVJ   CWC
DL8RBL   24915.9   24 Jun 09:51   EB3TC   JN01XL<>JN68QO FT8 Sent: -12 Rcvd: -04
PF7DKW   24915.9   24 Jun 09:50   EB3TC   JN01XL<>JO21MN FT8 Sent: -01 Rcvd: -05
DL5WF   24915.9   24 Jun 09:46   EB3TC   JN01XL<>JO60CL FT8 Sent: -02 Rcvd: 02
R6DLL   24915.9   24 Jun 09:43   EB3TC   JN01XL<>KN95CI FT8 Sent: -13 Rcvd: -02
SP2HCQ   24915.9   24 Jun 09:41   EB3TC   JN01XL<>JO94CO FT8 Sent: -10 Rcvd: -01
DL3JMM   24915.9   24 Jun 09:39   EB3TC   JN01XL<>JO60IT FT8 Sent: -17 Rcvd: 10
IW2OEV   24915.9   24 Jun 09:37   EB3TC   JN01XL<>JN45MO FT8 Sent: -16 Rcvd: 04
DH2LAB   24915.9   24 Jun 09:17   EB3TC   JN01XL<>JO54BH FT8 Sent: -09 Rcvd: 19
EV19ARC   24915.0   24 Jun 09:11   EW7A   2nd European Games
EI4DQ   24915.0   23 Jun 22:31   W9YSX   FT8
CU2CAC   24915.0   23 Jun 22:14   NN4X   HM68 > EL98jh
VA3FF   24915.0   23 Jun 22:10   NN4X   FN03 <> EL98jh
KL2R   24915.0   23 Jun 21:57   W0PE   DM13<>BP64DU TU 73 FT-8
9Z4Y   24915.0   23 Jun 19:26   N0XMF  
R6CW   24894.0   23 Jun 19:23   RA9FAM   5ocean KR-61