Top 250   21 MHz   UTC   Spotter   Comment  
RC2P   21076.0   21 Sep 12:03   F1BBI   tnx for qso JT65,73.
PJ4/MW0JZE   21074.0   21 Sep 12:03   4Z5ML   FT8
ZB2TT   21016.0   21 Sep 11:57   EW1P  
ZB2TT   21016.0   21 Sep 11:55   RV5K  
FP/G3ZAY   21015.1   21 Sep 11:50   HA3AUI  
FP/G3ZAY   21015.1   21 Sep 11:48   9A7R  
ZB2TT   21016.0   21 Sep 11:48   9A7R  
SC40VIC   21022.0   21 Sep 11:43   EA4DAU  
ZB2TT   21016.0   21 Sep 11:40   LY8O   tnx
PY2THO   21074.0   21 Sep 11:38   EA1YV   IN52OC<ES>GG67
SC40VIC   21022.0   21 Sep 11:37   SM6NT   birthday of HRH Swedish Crown Princess Victoria
OZ7BQ   21015.0   21 Sep 11:36   EA4DAU  
R1CBP   21074.0   21 Sep 11:34   EA3GJO   FT8 tnx 73
RC9P   21074.0   21 Sep 11:32   EA1YV   IN52OC<ES>MO16
PU2VCP   21074.0   21 Sep 11:32   EA3GJO   FT8 tnx 73
OH6NVC   21009.0   21 Sep 11:31   PY2FSR   strong signal mika tnx fb qso
VP8LP   21074.0   21 Sep 11:31   SP3UR   cq ft8 7dB
EA3GJ0   21073.5   21 Sep 11:30   PU5YSV  
PU5YSV   21074.0   21 Sep 11:25   EA3GJO   FT8 tnx 73
OH6NVC   21009.0   21 Sep 11:25   RZ9YI  
5T5OK   21020.0   21 Sep 11:01   SV1GRN   JA / AS
4K6N   21074.0   21 Sep 10:56   EA1YV   IN52OC<ES>LN40
5T5OK   21019.9   21 Sep 10:54   RV9DC   up3 JA/ASIA, EU stnd by
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:48   UR2680SWL/P   s5 SDR GP Students DigiLab Univer
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:47   EA7IRI   Tnx Qso CW 73
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:46   UX0CQ   tnx qso 73! up 1
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:45   UA9UX   QSX 21021.0
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:42   IZ7DJS   UP
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:36   RG3B   up! First Call!
5T5OK   21019.9   21 Sep 10:34   PI4CC   QSX 21021.3
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:33   PA7TWO   UP1 1st call :-)
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:33   IZ5CMI   up1 599 tu
5T5OK   21019.9   21 Sep 10:30   DL6ZB   up 1.6
5T5OK   21020.0   21 Sep 10:29   IZ5OVP   1 up........TNK!
DO1RTH   21250.1   21 Sep 10:25   UT2UU   tnx QSO
SP3AMZ   21074.0   21 Sep 10:25   EA3GJO   FT8 tnx 73
OH1HM   21250.0   21 Sep 10:23   DO1RTH   tnx for answer on my cq
UA3ROB   21074.0   21 Sep 10:20   EA3GJO   FT8 tnx 73
RU4I   21074.0   21 Sep 10:12   EA3GJO   FT8 tnx 73
BD7OXR   21074.0   21 Sep 09:59   EA1YV   IN52OC<ES>OL62
YB6DE   21074.0   21 Sep 09:54   EA1YV   IN52OC<ES>NJ84XM
OD5PY   21074.0   21 Sep 09:48   EA1YV   IN52OC<ES>KM73
9N1AA   21074.0   21 Sep 09:43   JI1CPN   FT8
UN1O   21074.0   21 Sep 09:37   EA1YV   IN52OC<ES>LN57
EB4IC   21018.0   21 Sep 09:35   SV1CEI   tks nce QSO dr Emilio...adios es 73!
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:27   UT0MF  
4S7AB   21074.0   21 Sep 09:27   HA1KED  
RO80RO   21071.5   21 Sep 09:26   RQ6M   cq rda RO-01
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:25   UA3LTM   tnx QSO cq Alma-Ata
YB6DE   21074.0   21 Sep 09:25   HA5LV   FT8
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:21   TA4RC   59 thanks
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:20   UT5LI   TNX FOR QSOcq cq Alma-Ata
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:19   RK3DQE   tnx. qso
UP2017   21205.0   21 Sep 09:19   UT5LI   TNX FOR QSOcq cq Alma-Ata
UP2017PK   21205.0   21 Sep 09:18   UN9GGH   tnx QSO
A45XR   21074.0   21 Sep 09:18   HA5LV   FT8
UP2017AK   21205.0   21 Sep 09:17   RK3DQE   cq cq Alma-Ata
BV3UF   21074.0   21 Sep 09:16   HA5LV   FT8
XX9LQ   21074.0   21 Sep 09:16   HA5LV   FT8
RO80RO   21200.0   21 Sep 09:08   UA3GJM   AWARD
RO80RO   21200.0   21 Sep 09:05   RO80RO   tnx QSO
HS5SRH   21074.0   21 Sep 08:59   HA5LV   FT8
4S7AB   21074.0   21 Sep 08:54   HA5LV   FT8
VR2XYL   21074.0   21 Sep 08:48   HA5LV   FT8
9N1AA   21074.0   21 Sep 08:42   HA5LV   FT8
5T5OK   21080.0   21 Sep 08:32   IZ8GNR   pse 15m rtty tu
ZS6C   21074.0   21 Sep 08:21   UR0QK   FT8 tnx QSO 73!
VR2XYL   21074.0   21 Sep 08:06   UR0QK   FT8 tnx QSO 73!
DS3CHK   21074.0   21 Sep 08:00   UR0QK   FT8 tnx QSO 73!
9N1AA   21074.0   21 Sep 07:56   JA3SWL   FT8
A35W   21074.0   21 Sep 07:48   JI1CPN   FT8
4S7AB   21075.4   21 Sep 07:48   TA3MHA   Tnx QSO (FT8) Kamal 73
A35W   21074.8   21 Sep 07:47   TA3MHA   Tnx QSO (FT8) 73
5B4AIF   21074.0   21 Sep 07:44   JA3SWL   CQ..FT8
BV3UF   21074.0   21 Sep 07:42   UR0QK   FT8 tnx QSO 73!
A35W   21074.0   21 Sep 07:35   JA3SWL   CQ..FT8
ZS2ZG   21076.4   21 Sep 07:23   US0CD   tnx QSO FT8
YB0ANJ   21076.5   21 Sep 07:21   US0CD   tnx QSO FT8
4S7AB   21074.0   21 Sep 07:21   JA3SWL   FT8
E51WL   21074.0   21 Sep 07:15   4Z5ML   FT8
XX9LQ   21074.0   21 Sep 07:12   JA3SWL   FT8
DS4AOW   21074.0   21 Sep 06:57   EA1YV   IN52OC<ES>PM34SW
A92GE   21074.0   21 Sep 06:39   HA5LV   FT8
CE2WNW   21280.0   21 Sep 03:19   JA8ECS   cq cq
CE2WNW   21280.0   21 Sep 02:35   CE2WNW   CQ DX JAPAN
T88XA   21010.0   21 Sep 01:58   KF7E   corr 449 in QSB
T88XA   21010.0   21 Sep 01:53   KF7E   445 but ears only for JA
E6AG   21275.0   21 Sep 01:52   JA1JXT  
T88XA   21010.0   21 Sep 01:38   JE6HID   TNX QSO
E6AG   21275.0   21 Sep 01:32   JA2ZS   Now 5 UP
E6AG   21275.0   21 Sep 01:26   JF1SNL   CQ GUD SIG 73
E6AG   21275.0   21 Sep 01:23   VK5GR   CQ IOTA OC040 Niue
E6AG   21074.0   21 Sep 01:15   7L4IOU   FT8 CQ
K4XP   21074.0   21 Sep 00:30   VK2LAW   FT8 -12dB SC 73
K0UA   21074.0   21 Sep 00:16   VK2LAW   FT8 Jim -12dB MO 73
KD6JG   21330.0   21 Sep 00:10   VK4EKA   Still 5X7
FK8GX   21075.1   21 Sep 00:06   PU2LJH   tnx ft8 73
AE0XI   21074.0   21 Sep 00:02   VK2IR   FT8
VK4AQJ   21074.0   20 Sep 23:41   K1HTV   FT8
FK8GX   21074.0   20 Sep 23:30   K1HTV   FT8
FK8HA   21074.0   20 Sep 23:23   K1HTV   FT8
FK8HA   21074.0   20 Sep 23:23   K4GHS   FT8
FK8HA   21074.0   20 Sep 23:22   JI1CPN   FT8
KD6JG   21330.0   20 Sep 23:01   VK4EKA   5X7
5W0RA   21026.0   20 Sep 22:38   JH1DRF   SRI Call
5W0RA   21026.0   20 Sep 22:23   K5SGE  
5W1RA   21026.0   20 Sep 22:22   JH1DRF   Now UP tnx
5W0RA   21026.0   20 Sep 22:16   W3LPL   Heard in WA
5W0RA   21026.0   20 Sep 22:14   K5AV   up 1
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:53   JE1FQV   simplex
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:52   N7RD  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:51   YV4DYJ   Simplex
W4UEF   21073.5   20 Sep 21:46   PU5YSV  
CE2WNW   21280.0   20 Sep 21:44   CE2WNW   cq dx
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:41   WB1DXD   simplex Thank you !Alan
5WORA   21026.0   20 Sep 21:40   WB1DXD   simplex Thank you ! Alan
K7BTW   21073.5   20 Sep 21:40   PU5YSV  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:34   N2NS  
5W0RA   21026.1   20 Sep 21:31   K3TW   Al K7AR. 589 FL.
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:29   W5GZ  
PP7LP   21030.0   20 Sep 21:25   KN2CZZ   tnx Lucio
5W0RA   21026.1   20 Sep 21:14   W3LPL   Heard in NV
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:11   K1RI   Simplex
CE7VPQ   21260.0   20 Sep 21:10   CA7TFA  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:09   AA7G  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:08   HP1AC   cq
PY2CX   21073.5   20 Sep 21:07   PU5YSV  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:02   K5HK   Simplex - Tks 73
K1BZ   21073.5   20 Sep 20:59   PU5YSV  
YV5DRN   21073.5   20 Sep 20:55   PU5YSV  
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:53   N6PEQ  
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:53   K5AV  
W9RPM   21073.5   20 Sep 20:52   PU5YSV  
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:47   JI1CPN  
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:43   K2FW   QSX UP.....no waiting....S9
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:38   K2FW   Strong......QSX UP
LU2FCY   21074.0   20 Sep 20:36   W9RPM   FF96<>EN43 FT8
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:36   N6PEQ   Wrkd 21021.2
W1ZT   21073.5   20 Sep 20:35   PU5YSV  
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:35   K6ICS   Simplex
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:30   EA8AXT   now simplex
KG5RJR   21073.5   20 Sep 20:30   PU5YSV  
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:29   WB6EWM   Simplex booming into N CA
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:28   W5GZ   up 1.500
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:25   K2EQ   wrkd NY 21.5 thanks
J3/KD2NOP   21074.0   20 Sep 20:23   W6XK   ft8 split +8dB
PU2LSB   21076.0   20 Sep 20:21   LW5DUS   JT65
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:19   W3LPL   Heard in NH and MA
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:19   K7GA  
AA5BE   21073.5   20 Sep 20:17   PU5YSV  
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:16   PJ2LS   good copy
K4AFE   21073.5   20 Sep 20:14   PU5YSV  
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:14   N6ML   up 2 CQ CQ
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:12   PY5DK   Tnx. Alan. OC-097. Apia Is. GoodDX. 73.
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:11   N6RW   Up 2 - good signal into AZ
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:09   OK6DJ   up1
PP7LP   21074.0   20 Sep 20:09   EA1YV   IN52OC<ES>HI20
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:07   W3LPL   Heard in VA
W0PC   21073.5   20 Sep 20:04   PU5YSV  
EA3AHF   21195.0   20 Sep 19:56   CE4CBJ   59 thanks
PW5T   21074.0   20 Sep 19:52   EA1YV   IN52OC<ES>GG52KH
LW2EIY   21074.0   20 Sep 19:49   EA1YV   IN52OC<ES>FF77
5T5OK   21020.1   20 Sep 19:43   PY2CX  
5T5OK   21018.5   20 Sep 19:37   PU8YPL   new one - CW 73
5T5OK   21020.0   20 Sep 19:32   PY1NP   Up 1
5T5OK   21020.0   20 Sep 19:29   PY1NP   599 Tks 73!
5T5OK   21020.0   20 Sep 19:24   G4ELJ   599 - up
5T5OK   21020.0   20 Sep 19:23   PY2OA   up 1= tnx for new band
5T5OK   21020.0   20 Sep 19:23   PU2WSQ   up
5T5OK   21019.9   20 Sep 19:18   W3LPL   Heard in PA
EA5ICS   21073.5   20 Sep 19:04   PU5YSV  
PY1MHF   21012.0   20 Sep 18:43   KN2CZZ   cq
ZV127SG   21074.0   20 Sep 18:39   EA1YV   IN52OC<ES>GD18
Z37CEF   21021.0   20 Sep 18:28   Z32TW   CQ
VP8LP   21074.0   20 Sep 18:27   HB9OAB   FT8
CE4SFG   21074.0   20 Sep 18:25   SV7RRL   73/88 de Maria !!!
EA1CYK   21073.5   20 Sep 18:24   PU5YSV  
EH1OSM   21076.0   20 Sep 17:49   PU5YSV  
PY4HGM   21005.5   20 Sep 17:47   PY4HGM   CQ AFRICA PSE
PY4HGM   21005.5   20 Sep 17:46   PY4HGM   hihihihi
IW9ABZ   21076.0   20 Sep 17:46   PU5YSV  
S01WS   21015.2   20 Sep 17:45   PY2CX  
S01WS   21014.9   20 Sep 17:44   CE2MVF  
PY4HGM   21005.6   20 Sep 17:41   EA8TL   EA8 is AFRICA!!
LU2FCY   21074.0   20 Sep 17:39   EA3GJO   FT8 tnx 73
TA4A   21074.0   20 Sep 17:39   EA1YV   IN52OC<ES>KM37WU
PA2PKZ   21017.2   20 Sep 17:39   PY2CX  
PA2PKZ   21017.0   20 Sep 17:36   EA8TL   CQ SA
CE4SFG   21074.0   20 Sep 17:35   EA1YV   IN52OC<ES>FF45
IK4GRO   21245.0   20 Sep 17:34   PY3CS  
ZS2AL   21074.0   20 Sep 17:33   EA1YV   IN52OC<ES>KF26RE
S01WS   21015.0   20 Sep 17:24   IK4SBR   MNY TNX FER CONTACT CIAO SERGIO
PY4HGN   21036.0   20 Sep 17:23   PY1ZB   test CQ rig K1 qrp 5w
PY4HGM   21220.0   20 Sep 17:17   PY4HGM  
F4FNK   21220.0   20 Sep 17:16   PY4HGM   ben 73 leno
S01WS   21015.0   20 Sep 17:16   W3LPL   Heard in PA
SV5BYP   21074.0   20 Sep 17:15   LU1MPK   73 tnx
YO7DBR   21076.0   20 Sep 17:15   PU1KDX   tnx JT-65 MARIAN -15 DB
FP/DH5FS   21074.0   20 Sep 17:15   EA7IRI   Tnx qso FT8 73
PY4HGM   21011.0   20 Sep 17:09   OK2DIK   JN99AS<>GH80BD Tnx QSO GL 73! Roman
SV4RLC   21074.0   20 Sep 17:08   EA1YV   IN52OC<ES>KM19
SV2HTI   21074.0   20 Sep 17:04   SV2JAO   cq FT8
ZP6CW   21027.0   20 Sep 17:03   DL2SBF   tu
SU9JG   21074.0   20 Sep 17:03   EA1YV   IN52OC<ES>KM50
PY4HGM   21010.5   20 Sep 17:00   HA1YN   tnx fer qso dr Leno
SV2HTI   21074.0   20 Sep 17:00   EA1YV   IN52OC<ES>KN10LN
S01WS   21015.0   20 Sep 16:58   G4ENZ   Strong S9+20dB
SV2HJQ   21074.0   20 Sep 16:55   EA1YV   IN52OC<ES>KN00UM
ZP6CW   21027.1   20 Sep 16:54   EA1DWI  
SV2HJQ   21074.0   20 Sep 16:54   CX4BAN   FT8 TNX
CO3JA   21074.0   20 Sep 16:51   EA1YV   IN52OC<ES>EL93AD
HD8M   21025.0   20 Sep 16:51   PU2WSQ   UP
HD8M   21025.0   20 Sep 16:49   K2DT   up
HD8M   21025.0   20 Sep 16:49   LU8YD   599 Tks QSO
HD8M   21025.1   20 Sep 16:49   ZS1C   hoping for chance to ZS CW
ZP6CW   21027.2   20 Sep 16:48   N9ZI  
HD8M   21025.2   20 Sep 16:46   N9ZI  
ZP6CW   21027.0   20 Sep 16:46   N4NQ  
ZP6CW   21027.0   20 Sep 16:45   IK0OPS  
ZP6CW   21027.1   20 Sep 16:43   W3LPL   Heard in MA and NC
HD8M   21025.0   20 Sep 16:41   IK6SIO   cq cq
HD8M   21025.0   20 Sep 16:40   PU1KGG   simplex
HD8M   21025.0   20 Sep 16:40   N4NQ  
FP/DH5FS   21002.0   20 Sep 16:38   DM3F  
HD8M   21024.9   20 Sep 16:37   W3LPL   Heard in PA and WI
HD8M   21025.0   20 Sep 16:37   K7BV   CQ 589
HD8M   21025.0   20 Sep 16:35   K3MA  
HD8M   21025.0   20 Sep 16:34   KG0YL  
FP/DH5FS   21002.0   20 Sep 16:30   W3LPL   Heard in MA
ZS6WN   21074.0   20 Sep 16:29   EA1YV   IN52OC<ES>KG46
ON6QRP   21076.0   20 Sep 16:24   LW5DUS   TNK QSO JT65 73
A47RS   21005.0   20 Sep 16:11   W3LPL   Heard in MD
IT9FNO   21076.0   20 Sep 16:01   LW5DUS   TNKS QSO JT65 73
RI1ANO   21010.0   20 Sep 15:57   I1ENN   gl tnx up 1
CU2GI   21074.0   20 Sep 15:54   G0LFF   Tnx qso Paulo 73
3B8CW   21074.0   20 Sep 15:46   G0LFF   Tnx qso Clive 73
AC4VM   21074.0   20 Sep 15:45   EA3GJO   FT8 tnx 73
RI1ANO   21010.0   20 Sep 15:44   SM1IUX  
IW9ABZ   21076.0   20 Sep 15:41   LW5DUS   TNK QSO. JT65
EA8ACW   21074.0   20 Sep 15:33   HA3MN   FT8, tu, deep QSB hr
RI1ANO   21010.1   20 Sep 15:32   UR4EZ   up
K5DHY   21074.0   20 Sep 15:30   K8LEE   ha bill
RI1ANO   21010.0   20 Sep 15:29   K2EQ   wrkd NY up 1 thanks !!
5T5OK   21230.0   20 Sep 15:28   EA5HJO  
RI1ANO   21010.0   20 Sep 15:27   SV1CEI   up 1.......73!
HG2DX   21020.0   20 Sep 15:26   YO8TTT   Tnx QSO! 73
5T5OK   21230.0   20 Sep 15:23   KO2E   57 NY up 5
5T5OK   21230.0   20 Sep 15:15   WE0J   5/7 in OK UP 5
RI1ANO   21010.1   20 Sep 15:14   9H1AE   tnx 73
RI1ANO   21010.0   20 Sep 15:14   DF4XX