Top 250   14 MHz   UTC   Spotter   Comment  
9G5W   14235.0   24 Nov 07:21   S52BB   Hvala za QSO
9M8YY   14259.0   24 Nov 07:21   BG7MI   tnx !
IK2IQD   14210.0   24 Nov 07:20   JA8CVH   CQ Dx LP
7M4OOS   14074.0   24 Nov 07:19   IZ0MIO   FT8 mode... -22 db !!!
J5T   14032.0   24 Nov 07:18   JJ0NSL   up1-2 asia
TK/S53MM   14010.0   24 Nov 07:17   US5AT  
LU4AT   14028.0   24 Nov 07:16   LU7DZV   GRS !!
EA8AI   14188.0   24 Nov 07:15   TA2ATG   KN41IA<>IL18RF
J5T   14032.0   24 Nov 07:14   IK7MXB   UP ONLY ASIA
4Z5PN   14015.0   24 Nov 07:13   4Z5PN   CQ
7X3WPL   14004.0   24 Nov 07:13   9K2HN  
TK/S53MM   14010.3   24 Nov 07:10   9K2HN  
7X3WPL   14004.0   24 Nov 07:10   LZ1JZ   CQ VK/ZL/JA
SV1RRP   14226.0   24 Nov 07:10   PD1HT   73
UE80AL   14025.0   24 Nov 07:09   9K2HN  
RX9CDQ   14135.0   24 Nov 07:09   RX9CDQ   SV-02
JF1EHM   14215.0   24 Nov 07:06   YO7MPD   TNX 5/8 JIM SAN !
RA9LL   14071.7   24 Nov 07:05   UA3LTM   tnx QSO
R9DV   14072.0   24 Nov 07:04   UA3LTM   tnx QSO
DV2AWN   14250.0   24 Nov 07:03   BD7PCA   59 59
VK2GJC   14195.0   24 Nov 07:03   VK4KUS   CQ DX
EA9ACF   14222.0   24 Nov 07:03   RA2T   TNX
UA0FDM   14173.0   24 Nov 07:03   UI8U   SL-11
J5T   14032.0   24 Nov 07:03   IK2HKT   LP TO ASIA
JI1ICF   14202.0   24 Nov 07:02   SV1LHZ   Hi Koh.5/9 in Filothei (Athens)QSO via Lp
TK/S53MM   14010.0   24 Nov 07:01   UW2U  
JI1ICF   14203.0   24 Nov 07:00   US5AT   tnx qso
DG3TF   14188.0   24 Nov 06:59   TA2ATG   KN41IA<>JO53HX
JH1QAX   14074.0   24 Nov 06:59   IZ0MIO   FT8 mode... +00 db !!!
IK2DDK   14188.0   24 Nov 06:58   TA2ATG   KN41IA<>JN45OL
JI1ICF   14202.0   24 Nov 06:58   UY7VV   tnx QSO LP
IK2DDK   14188.0   24 Nov 06:55   TA2ATG  
JH1SLW   14074.0   24 Nov 06:55   IZ0MIO   FT8 mode... +02 db !!!
JA7NX   14074.0   24 Nov 06:55   IZ0MIO   Tnx Moto... +03db !!!
UE80AL   14025.0   24 Nov 06:54   PD7JVW   Special Call - Club Station
VK5PAS   14310.0   24 Nov 06:54   IW3RUA   VKFF-0892 Hogwash Bend Conservation
JI1ICF   14203.0   24 Nov 06:54   SV1GFM   tnx qso 5/9 LP 73
UE80AL   14021.1   24 Nov 06:54   PD7JVW   Special Call - Club Station
UE80AL   14025.0   24 Nov 06:53   RW1C   RDA AL-52 op.UA9ZZ
UA0FDM   14173.0   24 Nov 06:53   UI8U   tnx sl-11
UA0UZ   14173.0   24 Nov 06:50   UI8U   tnx
HL0WOP   14017.0   24 Nov 06:49   R5WW   Olympic Winter Games PyeongChang
VK3WDX   14255.0   24 Nov 06:49   YO7MPD   5.7 RANKO !
SP2RTA   14188.0   24 Nov 06:48   TA2ATG   KN41IA<>JO83
SV1RRP   14226.0   24 Nov 06:48   SV1RXI   CQ LP Operator Kostas
RV9CQ   14157.0   24 Nov 06:47   RV9CQ   SV-05+AGB
SP2RTA   14188.0   24 Nov 06:47   TA2ATG  
HL0WOP   14016.9   24 Nov 06:45   RU3SD   TNX!
XX9CM   14205.0   24 Nov 06:45   JA1UOA   CQing FB Signal
VK2GJC   14195.0   24 Nov 06:42   YO7MPD   TNX GREG !
UA1WA   14188.0   24 Nov 06:41   TA2ATG  
JA7KY   14074.0   24 Nov 06:40   IZ0MIO   FT8 mode... -12 db !!!
VK5PAS   14310.0   24 Nov 06:40   VK5FMAZ   WWFF VKFF-0892
R0CBW   14173.0   24 Nov 06:38   UI8U   tnx hk-13
UE80AL   14025.0   24 Nov 06:36   UR5WX   AL-52
JI1ICF   14203.0   24 Nov 06:33   SV1RRP   THANKS KOH
UA9UDX   14147.0   24 Nov 06:31   R9UEA   CQ CQ
ZL2SDX   14265.0   24 Nov 06:31   ZL2SDX   Cq Cq
JI1ICF   14203.0   24 Nov 06:30   5B4VL   73s Koh
UE80AL   14025.0   24 Nov 06:29   RX9CDQ   TNX QSO!
LU4AT   14015.0   24 Nov 06:29   LU1APG  
VK2AKB   14074.0   24 Nov 06:28   9Z4Y   tnx contact 73, FT8
JA0IXW   14074.0   24 Nov 06:27   IZ0MIO   FT8 mode... -02 db !!!
UE80AL   14025.0   24 Nov 06:27   UA9ZZ   CQ RDA AL-52 op.UA9ZZ
WW0Z   14074.0   24 Nov 06:26   W4IMD   BRIAN TNX 73
XX9CM   14205.0   24 Nov 06:25   BH7JUO   looking for EU LP
ZL2AGY   14019.0   24 Nov 06:25   4Z5RT   Tony tnx 73
JA0GCI   14074.0   24 Nov 06:24   IZ0MIO   FT8 mode... -04 db !!!
UA9CES   14012.1   24 Nov 06:23   RA9DZ  
UA9UDX   14147.0   24 Nov 06:15   RW9UV   CQ CQ
VK2SOL   14215.0   24 Nov 06:15   YO7MPD   5/5
UR5MKB   14200.0   24 Nov 06:14   UR5MKB   CQ CQ CQ
VK4GRZ   14074.0   24 Nov 06:12   W4IMD  
YO7MPD   14215.0   24 Nov 06:12   VK2SOL   PROPAGAREA ZERO PETRE
HL0WOP   14016.8   24 Nov 06:12   HS0ZIA   cq
4Z9III   14074.0   24 Nov 06:12   YO9CWY   FT8, tnx
5X8B   14013.0   24 Nov 06:02   YU7RQ  
5X8B   14012.9   24 Nov 05:57   UT7TA   tnx
VK2SOL   14215.0   24 Nov 05:57   VK2SOL   <CQ DX! CQ YO!>
R9YBP   14070.0   24 Nov 05:54   R9YBP   tnx QSO
LZ105PBP   14072.3   24 Nov 05:52   R3TIP   tnx QSO
UA9YHA   14122.0   24 Nov 05:51   RK8W   rda:AL-45
XQ3SK   14074.0   24 Nov 05:49   9Z4Y   tnx contact, 73, FT8
5T1R   14074.0   24 Nov 05:47   9K2YJ   FT-8
KH7XS   14028.1   24 Nov 05:47   HS0ZIA   cq
XX9CM   14205.0   24 Nov 05:46   TI2CDA   s2 calling you
US7IS   14074.0   24 Nov 05:45   IK0VTG   FT8 -5 dB
9X2AW   14075.0   24 Nov 05:43   RX4CD   FT8
SV5DKL   14074.0   24 Nov 05:43   IK0VTG   FT8 -1 dB
3D2ER   14074.0   24 Nov 05:40   9Z4Y   tnx contact 73, FT8
UE80AL   14025.0   24 Nov 05:39   BG3UPA   CQ DX CW
UD8V   14017.7   24 Nov 05:39   RK8W   rda:KE-23
SV5DKL   14074.0   24 Nov 05:39   9Z4Y   tmx new band 73 FT8
R9YBP   14120.0   24 Nov 05:39   RV9USA   CQ CQ AWARD!!!
R9YBP   14120.0   24 Nov 05:39   RA9DZ  
UE80AL   14025.0   24 Nov 05:37   RK8W   rda:AL-52
R9YBP   14120.0   24 Nov 05:36   RA6FC   tnx QSO
4Z100TT   14240.0   24 Nov 05:35   4Z5TT  
UE80AL   14025.0   24 Nov 05:32   RA9DZ  
R9YBP   14120.0   24 Nov 05:29   R9YBP   tnx QSO
XX9CM   14205.0   24 Nov 05:28   DS3EXX   tnx.
XX9CM   14205.0   24 Nov 05:22   BD7LAB  
FK/JR3RIU   14029.0   24 Nov 05:22   JH7WER   cq
A41NN   14200.0   24 Nov 05:20   TA2ATG  
UE80AL   14025.0   24 Nov 05:19   UA9ZZ   CQ RDA AL-52 op.UA9ZZ
RV9CQ   14167.0   24 Nov 05:19   RV0APH   tnx QSO
FK/JR3RIU   14029.0   24 Nov 05:18   W3LPL   Heard in PA
RV6BED   14240.0   24 Nov 05:14   RA7A   cq
RV9CQ   14167.0   24 Nov 05:05   RV9CQ   SV-05+AGB
9X2AW   14075.3   24 Nov 05:04   RO7N   tnx QSO
FK8IK   14010.0   24 Nov 04:56   N5HC  
A41NN   14200.0   24 Nov 04:55   UA9UR   USB
FK8IK   14010.1   24 Nov 04:52   W3LPL   Heard in PA and CO
VU2NFJ   14075.8   24 Nov 04:51   RO7N   tnx QSO
A41NN   14200.0   24 Nov 04:44   RU9MJ   tnx QSO
5X8B   14013.0   24 Nov 04:40   RA7A   cq
JH1EVD   14205.0   24 Nov 04:38   XX9CM   TNX QSO
R7NK   14075.5   24 Nov 04:32   RO7N   tnx QSO
ZL1BRL   14074.0   24 Nov 04:22   W4IMD   PETER TNX 73
A41NN   14200.1   24 Nov 04:21   4Z1NT  
ZD7FT   14166.4   24 Nov 04:14   WA5TYJ   Peter St Helena
ER1ZZ   14176.0   24 Nov 04:14   UA0LSG   CQ CQ CQ
VK4HNS   14310.0   24 Nov 03:59   VK4HNS   WWFF VKFF-1597
BD8SGK   14075.5   24 Nov 03:52   RO7N   tnx QSO
E51BQ   14074.0   24 Nov 03:51   VK7XX   Bob on FT8 mode
UE80AL   14025.0   24 Nov 03:50   UA4HBW   cqn
KH7XS   14026.0   24 Nov 03:47   UA9ZCT   tnx QSO
KH7XS   14026.0   24 Nov 03:45   UN2E   73 Bill !
UE80AL   14025.0   24 Nov 03:38   UA3GT   tnx QSO
VU3TCP   14074.9   24 Nov 03:32   RO7N   tnx QSO
UE80AL   14025.0   24 Nov 03:32   UA9ZZ   CQ RDA AL-52 op.UA9ZZ
FR5EC   14195.0   24 Nov 03:15   W4GGB   CQ CQ NA
LU3PI   14074.0   24 Nov 02:45   ZL2CC  
YV7TE   14074.0   24 Nov 02:37   ZL2CC   ft8
FR5EC   14195.0   24 Nov 02:36   FR5EC   cq america sp & pacific lp
K4LQ   14074.0   24 Nov 02:34   ZL2CC  
PY2NF   14074.0   24 Nov 02:30   ZL2CC  
NZ9R   14074.0   24 Nov 02:28   ZL2CC  
HL0WOP   14022.0   24 Nov 02:15   DS5USH   WINTER OLYMPIC 2018
5T1R   14074.1   24 Nov 02:12   ZL2CC  
HL0WOP   14022.0   24 Nov 01:56   PP5KR   TNX
HL0WOP   14022.0   24 Nov 01:51   VE7SA   tnx
JI1CRM   14074.0   24 Nov 01:50   K6KQV  
HL0WOP   14022.0   24 Nov 01:46   UA9UDX   TNX QSO
5T1R   14074.0   24 Nov 01:36   VK7XX   FT8 +02 here but cant hear me :-)
XO1X   14010.0   24 Nov 01:27   JH7WER   cq
XO1X   14010.0   24 Nov 01:24   W1VE   CQ DX
6Y0BE   14014.9   24 Nov 01:10   W5SLU   TNX for Contact
6Y0BE   14015.0   24 Nov 01:06   KC5PL   good signal
6Y0BE   14015.0   24 Nov 01:03   K0MD   CW
6Y0BE   14015.0   24 Nov 01:01   KG2KJ  
JH4RUF   14074.0   24 Nov 00:51   W4IMD  
VE4MR   14074.0   24 Nov 00:31   WD8JP  
XQ4CW/6   14020.0   24 Nov 00:31   K3YBN   CW
XQ4CW/6   14020.0   24 Nov 00:24   VE7SA   tnx
T88DT   14197.0   24 Nov 00:20   VE7SA   tnx
PJ2/K1YR   14004.3   24 Nov 00:19   PY2VM   599++
5T1R   14074.0   24 Nov 00:19   K7VNE   FT8
XQ4CW/6   14020.0   24 Nov 00:15   KE8GX   Tnx! CQin...
XQ4CW/6   14019.9   24 Nov 00:14   PY2VM   tu
W6CYX   14074.0   24 Nov 00:12   RD0CD   tnx QSO
DU3LA   14085.0   24 Nov 00:11   W3LPL   RTTY Heard in NV and BC
XQ4CW/6   14019.9   24 Nov 00:11   N0AH   5nn SUNSET HERE
PJ2/K1YR   14003.0   24 Nov 00:11   LU8VCC   nice 599 tnx qso
DU9/R4WAA   14007.3   24 Nov 00:11   AA7V  
LU8EKC   14074.0   24 Nov 00:10   W6WDY   DM04<>GF05RN
XQ4CW/6   14020.0   24 Nov 00:05   WA6RWI   simplex
KG7YJA   14188.0   24 Nov 00:03   PY1RY   cq dx
KG7YJA   14188.0   24 Nov 00:03   HP1MAC   tnx Steve 73
XQ4CW/6   14020.0   24 Nov 00:00   XQ1FM   cq preview test
XQ4CW/6   14020.0   23 Nov 23:58   W2SFD  
XQ4CW/6   14020.0   23 Nov 23:55   W5ZO  
T88DT   14197.0   23 Nov 23:54   UA0LSG   CQ CQ
6Y3M   14021.5   23 Nov 23:52   PY2OZ   simplex
JE1LET   14240.0   23 Nov 23:52   PY4GSS   5 - 9 Tnx 73
6Y3M   14021.5   23 Nov 23:51   VE7SA   tnx
VA7DHF   14246.0   23 Nov 23:50   VA7DHF  
6Y3M   14021.5   23 Nov 23:47   W5ZO  
JE1LET   14240.0   23 Nov 23:46   WA3LKT   TU Masa.
5K1B   14024.0   23 Nov 23:46   EA3WL   sa-078
VE5RH   14320.0   23 Nov 23:46   W7FD  
DU2US   14020.0   23 Nov 23:46   W3LPL   Heard in CA
PJ2/K1YR   14014.0   23 Nov 23:42   VE7SA   tnx
XQ4CW/6   14019.9   23 Nov 23:40   K0XD   CW
PJ2/K1YR   14014.1   23 Nov 23:39   AA1K  
5T1R   14075.8   23 Nov 23:38   PT2MAF   CQ DX FT8 Bingoooooo!!!!!! Tks
LU3MCJ   14217.0   23 Nov 23:38   EA8CXY   calling cq dx
VP8CMH/MM   14018.0   23 Nov 23:36   K0XD   CW
VP8CMH/MM   14018.0   23 Nov 23:33   WA3LKT   TU Mike research ship
JE1LET   14240.0   23 Nov 23:32   KG3L   good sig
6Y3M   14021.5   23 Nov 23:32   CE2AWW   Lali VE3NE
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:31   W4GGB   59 into NW FL
K1HTV   14074.0   23 Nov 23:29   LU8XQL   tnx fer QSO 73 IOTA SA-008
BD5BPA   14075.7   23 Nov 23:28   PT2MAF   CQ DX FT8
VE1RAC   14210.0   23 Nov 23:27   VE1RAC   Canadas 150th Birthday
5T1R   14074.0   23 Nov 23:26   W9YSX   FT8
XQ4CW/6   14020.0   23 Nov 23:26   N7JI  
VP8CMH/MM   14018.0   23 Nov 23:26   W0PV   Research ship nr Elephant Isl.
5T1R   14076.6   23 Nov 23:25   K9JDP   FT8 Mode (correction
5T1R   14076.6   23 Nov 23:24   K9JDP  
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:22   WA3LKT   Boomin into Maryland Chris
JO1WXO   14016.0   23 Nov 23:21   W9SN   CW
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:20   PY4GSS   5 - 9 TNX 73
VE3PCP   14074.7   23 Nov 23:20   KC0EM  
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:18   PY2OZ   9++ in PY
VP8CMH/MM   14018.0   23 Nov 23:17   KE8GX   559 into N. MI
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:16   KR8ZE  
DU9/RZ3FW   14040.5   23 Nov 23:15   JH0PPU  
TO2SP   14022.0   23 Nov 23:15   KH7XS   599 UP 7
CO3JR   14076.1   23 Nov 23:15   KC0EM  
VP2ETE   14240.0   23 Nov 23:13   JE1LET   cq asia
VA7DHF   14246.0   23 Nov 23:12   VA7DHF   cqcq
9Y4D   14215.0   23 Nov 23:11   JE1LET   cq dx
JO1WXO   14016.0   23 Nov 23:11   NA2CC  
XQ4CW/6   14020.0   23 Nov 23:10   AA5TB  
DU3LA   14085.0   23 Nov 23:10   W3LPL   RTTY Heard in NV
LU4AT   14014.0   23 Nov 23:05   W2FV  
VP2ETE   14240.0   23 Nov 23:05   W4GGB   Good to hear Anguilla again
TO2SP   14022.0   23 Nov 23:01   DS3EXX   tnx. up1
DU9/R4WAA   14007.0   23 Nov 22:59   VE7SA   tnx
LU4AT   14014.0   23 Nov 22:59   W0AAA  
6Y3M   14021.0   23 Nov 22:58   W2SFD  
VP2ETE   14240.0   23 Nov 22:56   W7WLL   Gud sign in OR - Eddy
LU2MMR/P   14190.0   23 Nov 22:54   EA8CXY   Heard on Fuerteventura
VP8CMH/MM   14018.0   23 Nov 22:52   GM0HCQ   Nr Elephant Island cq cq
DU9/R4WAA   14007.0   23 Nov 22:50   VA7AQ   599 west coast
6Y3M   14021.0   23 Nov 22:49   HL2WA   tnx QSO
TO2SP   14021.9   23 Nov 22:49   W3LPL  
W7OM   14074.0   23 Nov 22:43   N3YEA   FT8
DU9/R4WAA   14007.0   23 Nov 22:41   VA3DXA   OC-176 great sigs simplex
WB6DJI   14074.0   23 Nov 22:41   N3YEA   FT8
KB7AK   14074.0   23 Nov 22:39   N3YEA   FT8
DU9/R4WAA   14007.0   23 Nov 22:38   W2KKZ   iota oc175
KG5QMO   14074.0   23 Nov 22:36   N3YEA   FT8
VP2ETE   14240.0   23 Nov 22:35   PY1VOY   USB
VP2ETE   14240.0   23 Nov 22:34   W5LE   CQ - simplex
5KOT   14290.0   23 Nov 22:34   N4LAZ  
5K0T   14290.0   23 Nov 22:30   KG5TED   Up 5
W0EWD   14015.7   23 Nov 22:29   PY1MK   CQ
PJ4/K9ES   14031.1   23 Nov 22:28   K1HZ   Simplex
5K0T   14295.0   23 Nov 22:27   PT7BL/VE3   Tnx for QSO. 5 UP
PJ4/K9S   14031.0   23 Nov 22:27   K1HZ   SIMPLEX
5K0T   14290.0   23 Nov 22:26   WA6MRK   up 5
TO2SP   14022.0   23 Nov 22:25   JA4MOK   wkd up 6.2 nw ja
5K1B   14150.0   23 Nov 22:24   EA3WL   SA-078 cq cq
N5PHT   14034.0   23 Nov 22:23   KI6RRD  
XQ4CW/6   14018.1   23 Nov 22:22   K1HZ   Simplex
J68GD   14042.0   23 Nov 22:22   N5ZC  
DU9/R4WAA   14007.0   23 Nov 22:21   KJ6MBW   good cpy today tks
6Y3M   14021.0   23 Nov 22:20   KI6RRD